Strona główna zamówień publicznych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Powiatowy Szpital Specjalistyczny
Adres: ul. Staszica 4 37-450 Stalowa Wola
Powiat: Stalowa Wola
Województwo: podkarpackie
Telefon: (15) 8433201
Fax: (15) 8433397
E-mail: zam-publ@szpital-stw.com
Strona WWW: www.szpital-stw.com