Informacje inne - ilość wpisów: 148

LPData ogłoszenia Tytuł ogłoszenia
12023-01-11
godz:12:26
PLAN Zamówień 2023 ( nr 2)
Znak sprawy:

UWAGI: PLAN Zamówień 2023r ( nr 2)
22023-01-11
godz:12:16

Znak sprawy:
32022-09-26
godz:13:52
Dostawę odczynników do wykonywania badań koagulologicznych wraz dzierżawą aparatu dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat licząc od daty podpisania umowy.
Znak sprawy: poz.1130 I ZP/2022

UWAGI: Miejsce i dat składania ofert: Ofertę prosimy o przesłanie w wersji : papierowej do dnia 05.10 2022 r. godz. 10:00 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok. Nr 7 Otwarcie ofert nastąpi w wersji : papierowej w dniu 05.10 .2022 r , o godzinie 10:15 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola
42022-08-11
godz:14:17
Zadanie nr 1 - Zestaw do głębokiej stymulacji mózgu Zadanie nr 2 – Kompletny zestaw wszczepialny programowalnej pompy do stałego dooponowego wlewu baklofenu Zadanie nr 3 -Stymulator nerwu błędnego
Znak sprawy: poz.1215 I ZP/2022

UWAGI: Ofertę prosimy o przesłanie w wersji : e-mali zam-publ@szpital-stw.com do dnia 12.07. 2022 r. godz. 13:30 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok. Nr 7 IV. Otwarcie ofert nastąpi w wersji : e-mali zam-publ@szpital-stw.com w dniu 12.07.022 r , o godzinie 14:00 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola
52022-07-14
godz:08:57
Cykliczne dostawy artykułów spożywczych dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku licząc od daty podpisania umowy.
Znak sprawy: poz.1055 I ZP/2022

UWAGI: Miejsce i dat składania ofert: Ofertę prosimy o przesłanie w wersji : papierowej do dnia 19.07.2022 r. godz. 10:00 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok. Nr7 Otwarcie ofert nastąpi w wersji : papierowej w dniu 19.07.2022 r , o godzinie 10:30 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola
62022-07-11
godz:08:10
Z A P R O S Z E N I E „ Poza ustawą” Dostawę odczynników wraz dzierżawą aparatu do wykonywania badan analizy moczu dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat licząc od daty podpisania umowy .
Znak sprawy: poz.1035 I ZP/2022

UWAGI: Miejsce i dat składania ofert: Ofertę prosimy o przesłanie w wersji : papierowej do dnia 15.07. 2022 r. godz. 10:00 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok. Nr 7 Otwarcie ofert nastąpi w wersji : papierowej w dniu 15.07.022 r , o godzinie 10:30 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola
72022-06-20
godz:14:33
Dostawę warzyw i owoców całorocznych i sezonowych dla potrzeb kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli , licząc 1 rok do daty podpisania umowy .
Znak sprawy: 905 I ZP/2022

UWAGI: Miejsce i dat składania ofert: Ofertę prosimy o przesłanie w wersji : papierowej do dnia 24.06.2022 r. godz. 10:00 na adres: zam-publ@szpital-stw.com Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok.nr 7 Otwarcie ofert nastąpi w wersji : papierowej w dniu 24.06.2022 r , o godzinie 10:30 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok.nr 7
82022-06-13
godz:13:58
Cykliczne dostawy pieczywa dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku licząc od daty podpisania umowy .
Znak sprawy: poz.891 I ZP/2022

UWAGI: Miejsce i dat składania ofert: Ofertę prosimy o przesłanie w wersji : papierowej do dnia 20.06.2022 r. godz. 10:00 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok. Nr 7 Otwarcie ofert nastąpi w wersji : papierowej w dniu 20.06.022 r , o godzinie 10:30 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola
92022-05-25
godz:13:09
Dostawa samochodu osobowego do przewozu osób chorych dializowanych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli . Miejsce i dat składania ofert: ZMIANA Ofertę prosimy o przesłanie w wersji : papierowej do dnia 03.06.2022 r. godz. 10:00 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok. Nr 7 Otwarcie ofert : ZMIANA nastąpi w wersji papierowej w dniu 03.06.2022 r , o godzinie 10:30 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola
Znak sprawy: poz.735 I ZP/D/2022

UWAGI: Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : -Agata Mazur – Kierownik Dz. Zam .Publ. i Zaopatrzenia tel/15 843 32 01 , 15/ 843 33 97 w każdy dzień roboczy e- mail :zam-publ@szpital-stw.com -Wiesław Ludian – Kordynator - Kolumna Transportu Sanitarnego tel.15/843 33 16
102022-03-18
godz:10:26
Konserwacja i przeglądy urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją oraz badanie , czyszczenie i dezynfekcja przewodów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli w okresie 1 roku od daty podpisania umowy .
Znak sprawy: poz. 229 I ZP/2022

UWAGI: Miejsce i data składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć (osobiście / pocztą / kurierem ) w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 28.03.2022r do godz. 12:00. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić: dokładny adres Wykonawcy, nazwę postępowania: Konserwacja i przeglądy urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją oraz badanie , czyszczenie i dezynfekcja przewodów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2022r , o godzinie 12:30 w Dziale Zamówień Publicznych pokój. nr 7
112022-01-27
godz:07:48
Plan Zamówień 2022r.
Znak sprawy:
122022-01-21
godz:08:06
Cykliczne dostawy artykułów spożywczych – mącznych dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku , licząc od daty podpisania umowy .
Znak sprawy: poz. 116 I ZP/2022

UWAGI: Miejsce i dat składania ofert: Ofertę prosimy o przesłanie w wersji e-mail na adres : zam-publ@szpital-stw.com lub papierowej do dnia 27.01. 2022 r. godz. 11:00 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok. Nr 7 Otwarcie ofert nastąpi w wersji e-mail na adres : zam-publ@szpital-stw.com lub papierowej w dniu 27.01.2022 r , o godzinie 11:30 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola
132022-01-05
godz:07:44
Cykliczne dostawy artykułów spożywczych sypkich dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku , licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 022 I ZP/2022

UWAGI: Miejsce i dat składania ofert: Ofertę prosimy o przesłanie w wersji e-mail na adres : zam-publ@szpital-stw.com lub papierowej do dnia 14.01.2022 r. godz. 11:00 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok. Nr 7 Otwarcie ofert nastąpi w wersji e-mail na adres : zam-publ@szpital-stw.com lub papierowej w dniu 14.01.2022 r , o godzinie 11:30 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola
142021-11-08
godz:09:50
OGŁOSZENIE o Przetargu na sprzedaż samochodu marki FIAT/DUCATO 2,8 JTD Przetarg w formie przetargu ustnego ( aukcji) , przeprowadzony zostanie dnia 10 listopada 2021r godz. 12:30 OGŁOSZENIE o Przetargu na sprzedaż samochodu marki FIAT/DUCATO / WIETMARSCHER Przetarg w formie przetargu ustnego ( aukcji) , przeprowadzony zostanie dnia 10 listopada 2021r godz. 12:00
Znak sprawy:

UWAGI: Do przetargu dopuszczeni zostaną uczestniczy , którzy w terminie , wpłacą (W A D I U M ) w kasie szpitala lub na konto :07 1020 4391 0000 6402 0175 6980 do 10 listopada 2021r do godz.11:00
152021-10-22
godz:10:53
Badanie sprawozdania finansowego 2021rok i 2022 rok w Specjalistycznym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli .
Znak sprawy: 1466 I ZP/2021

UWAGI: III. Miejsce i dat składania ofert: Ofertę prosimy o przesłanie w wersji papierowej do dnia 28.10.2021 r. godz. 10:00 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok. Nr 7 IV. Otwarcie ofert nastąpi w wersji papierowej w dniu 28.10.2021 r , o godzinie 10:30 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola
162021-10-18
godz:10:19
PLAN ZAMÓWIEŃ
Znak sprawy:
172021-10-13
godz:07:37
Cykliczne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 1488 ZP/2021

UWAGI: III. Miejsce i dat składania ofert: Ofertę prosimy o przesłanie w wersji papierowej do dnia 22.10.2021 r. godz. 10:00 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok. Nr 7 IV. Otwarcie ofert nastąpi w wersji papierowej w dniu 22.10.2021 r , o godzinie 10:30 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola
182021-10-01
godz:10:49
PLAN ZAMÓWIEŃ 2021
Znak sprawy:
192021-09-24
godz:12:11
„Dostawa środków ochrony osobistej na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”
Znak sprawy: 1409 I ZP/B/2021
202021-09-01
godz:12:46
Wybór inspektorów nadzoru inwestorskiego dla: Przebudowa IV Piętra Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego na potrzeby Oddziału Kardiologicznego, oraz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli wraz z łącznikiem oraz dostawą i montażem medycznych modułów zasilających.
Znak sprawy: Poz. 1137 ZP/2021/B

UWAGI: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 06.09.2021r do godz. 11:00 Otwarcie w dniu 06.09.2021 godz. 11:30
212021-08-26
godz:08:44
PLAN ZAMÓWIEŃ 2021
Znak sprawy:
222021-08-13
godz:13:00
Usługa przeprowadzenia audytu działalności leczniczej Szpitala oraz opracowanie programu naprawczego działalności leczniczej Szpitala
Znak sprawy: 1151 I ZP /A/2021
232021-08-12
godz:13:56
Usługa doradcza „Benchmarking i Ocena Pracy Szpitala” za 2021 rok, świadczona przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego przez okres 9 miesięcy
Znak sprawy: 1151 I ZP/B/2021
242021-08-11
godz:14:05
Dostawa odzieży ochronnej roboczej dla personelu medycznego
Znak sprawy:
252021-08-10
godz:08:09
PLAN ZAMÓWIEŃ 2021
Znak sprawy:
262021-06-16
godz:13:10
Z A P R O S Z E N I E „ Poza ustawą” Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup warzyw i owoców całorocznych i sezonowych dla potrzeb kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli , licząc 1 rok do daty podpisania umowy ( dot. postępowania nr 839 I ZP /2021 ) .
Znak sprawy: 839 I ZP/2021

UWAGI: III. Miejsce i dat składania ofert: Ofertę prosimy o przesłanie w wersji elektronicznej lub papierowej do dnia 23.06. 2021 r. godz. 10:00 na adres: zam-publ@szpital-stw.com Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok.nr 7 IV. Otwarcie ofert nastąpi w wersji elektronicznej lub papierowej w dniu 23.06.2021 r , o godzinie 10:30 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok.nr 7
272021-05-19
godz:12:27
Z A P R O S Z E N I E „ Poza ustawą” Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup o b u w i a dla personelu medycznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ( dot. postępowania nr 621 I ZP /2021 ) .
Znak sprawy: 621 I ZP/2021

UWAGI: Miejsce i dat składania ofert: Ofertę prosimy o przesłanie w wersji elektronicznej do dnia 26.05.2021 r. godz. 10:00 na adres: zam-publ@szpital-stw.com Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola Otwarcie ofert nastąpi w wersji elektronicznej w dniu 26.05.2021 r , o godzinie 10:30 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola
282021-05-11
godz:13:57
Wybór Inspektorów nadzoru inwestorskiego dla Przebudowy części pomieszczeń drugiego piętra I Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających
Znak sprawy: 179 I ZP/2021

UWAGI: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 18.05.2021r do godz. 11:00 Otwarcie w dniu 18.05.2021 godz. 11:30
292021-05-07
godz:08:26
PLAN ZAMÓWIEŃ 2021r
Znak sprawy:
302021-03-19
godz:10:38
Z A P R O S Z E N I E „ Poza ustawą” Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż. dla pracowników SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ( dot. postępowania nr 352 I ZP/2021
Znak sprawy: 352 I ZP/2021

UWAGI: Prosimy o przesłanie oferty w wersji elektronicznej do dn. 26 .03.2021 r. na adres: zam-publ@szpital-stw.com
312021-01-29
godz:12:34
PLAN ZAMÓWIEŃ 2021r.
Znak sprawy:
322021-01-28
godz:09:24
cykliczne dostawy artykułów sterylizacyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat od daty podpisania umowy.
Znak sprawy: Poz. 131 I ZP/2021

UWAGI: Składanie ofert do 11.02.2021 godz. 11:00 Otwarcie ofert 11.02.2021 godz. 11:30
332020-12-28
godz:12:53
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA : Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, fax i komputerów przez okres 3 lat od daty podpisania umowy dla potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.( poza ustawą)
Znak sprawy: 1615 I ZP/2020

UWAGI: Miejsce i dat składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dni a 19.01.2021 r do godz. 10:00 Otwarcie ofert : nastąpi w dniu 19.01. 2021 r , o godzinie 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 7 Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : - Krzysztof Syty – informatyk tel. 15/ 843 33 70 w każdy dzień roboczy e-mail:informatyk@szpital-stw.com -Agata Mazur – Kierownik Dz. Zam .Publ. i Zaopatrzenia tel/15 843 32 01 w każdy dzień roboczy e- mail :zam-publ@szpital-stw.com
342020-12-11
godz:09:20
Cykliczne dostawy artykułów sterylizacyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat od daty podpisania umowy
Znak sprawy: Poz. 1147 I ZP/2020

UWAGI: MIEJSCE I DATA SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT: Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola pok. nr 7, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia składanie do dnia 11.01.2021r. do godz.11:00 Otwarcie ofert w dniu 11.01.2021r. o godz.11:30
352020-10-23
godz:09:48
„Świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.
Znak sprawy: 1225 I ZP/2020
362020-10-19
godz:09:58
Audyt powykonawczy efektywności energetycznej budynku Prosektorium po 1 roku eksploatacji obiektu tj. wykonanie audytu powykonawczego oraz termomodernizacyjnego badania ciągłości warstw izolacji termicznej, weryfikacja jakości wykonanych robót.
Znak sprawy: 1214 I ZP/E /2020
372020-09-18
godz:07:27
Dostawa ziemniaków do Magazynu Żywnościowego Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 1056 I ZP/2020
382020-09-15
godz:13:03
Z A P R O S Z E N I E do składania ofert „poza ustawą na : Środki ochrony osobistej ( COVID ) dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Miejsce i data składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć (osobiście / pocztą / kurierem ) w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7do dnia 24.09.2020r do godz. 12:00. pokój nr 7 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2020r , o godzinie 12:30 w Dziale Zamówień Publicznych pokój. nr 7
Znak sprawy: 1001 ZP/2020

UWAGI: Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : Agata Mazur – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (tel.15 /843 32 01 , 843 33 97)
392020-09-07
godz:11:32
Wybór Inspektorów nadzoru inwestorskiego dla Budowa Oddziału Anestezjologi i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z dostawą i montażem kolumn medycznych oraz Przebudowa węzłów sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Urologicznym i Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli
Znak sprawy: 954 I ZP/2020

UWAGI: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 15.09.2020r do godz. 11:00. Otwarcie 15.09.2020 godz.11:30
402020-08-19
godz:13:18
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT „POZA USTAWĄ ” NA : Świadczenie usług telefonicznych stacjonarnych oraz świadczenie dostępu do Internetu dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. II. Miejsce i data składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć (osobiście / pocztą / kurierem ) w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul.Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 27.08. 2020r do godz. 12:00. pokój nr 7 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2020r , o godzinie 12:30 w Dziale Zamówień Publicznych pokój. nr 7
Znak sprawy: 761 I ZP/2020

UWAGI: WYMAGANIA DOTYCZĄCE W A D I U M „poza ustawą” : 1. Przystępując do postępowania ” poza ustawa” i składając ofertę Wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert . 2. Wadium wynosi : 3 000 ,00 zł
412020-05-29
godz:10:16
„Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego-wykonawczego i programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy części pomieszczeń drugiego piętra Pierwszego Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym”.
Znak sprawy: 612 ZP/D/2020
422020-03-04
godz:12:50
Konserwacja i przeglądy urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją oraz badanie , czyszczenie i dezynfekcja przewodów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli w okresie 2 lat od daty podpisania umowy ( zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i formularzem cenowym ) Miejsce i data składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć (osobiście / pocztą / kurierem ) w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 13.03. 2020r do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03. 2020r , o godzinie 12:30 w Dziale Zamówień Publicznych pokój. nr 7
Znak sprawy: 210 ZP/2020

UWAGI: Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : Agata Mazur – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (tel.15 /843 32 01 , 843 33 97) Andrzej Puczkowski – Kierownik Działu Napraw i Serwisowania Sprzętu Medycznego ( tel. 15/ 843 31 14 )
432020-03-02
godz:11:38
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi dla zadania pod nazwą: Adaptacja oraz przebudowa pomieszczeń po starej sterylizatorni, drugiego piętra pawilonu „B” na potrzeby POZ w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.
Znak sprawy: 277 I ZP D /2020
442020-02-17
godz:13:03
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi dla zadania pod nazwą: Przebudowa węzłów sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Urologicznym i Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz na Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z wydzieleniem gabinetu lekarskiego i sali chorych 3 łóżkowej z sali nr 105 Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.
Znak sprawy: 220 ZP I /2020
452020-01-14
godz:11:38
Cykliczne dostawy artykułów spożywczych sypkich dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okres 2 lat od daty podpisania umowy
Znak sprawy: Poz. 040 ZP/2020

UWAGI: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, pokój nr 7 do dnia 27.01.2020r. do godz. 11:00.
462019-12-11
godz:10:43
Cykliczne dostawy warzyw i owoców całorocznych i sezonowych dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku.
Znak sprawy: Poz. 1488 I ZP/2019

UWAGI: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, pokój nr 7 do dnia 17.12.2019r. do godz. 11:00. Dopuszcza się przesłanie oferty, w tym samym terminie, w formie skanu, z podpisem uprawnionej osoby na adres e-mail: zam-publ@szpital-stw.com.pl
472019-11-27
godz:08:29
Zapytanie ofertowe na audyt powykonawczy oraz termowizyjny badania ciągłości warstw izolacji termicznej prosektorium 2019 rok
Znak sprawy: 1433 I ZP B/2019
482019-08-27
godz:11:40
Z A P R O S Z E N I E „ Poza Ustawą” do składania ofert na : Cykliczne dostawy artykułów gospodarczych i środków czyszczących dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, które będą realizowane przez okres 2 lat począwszy od daty podpisania umowy.
Znak sprawy: 1040 I ZP/2019

UWAGI: Miejsce i data składania ofert „ poza ustawą „ : Ofertę w formie pisemnej należy złożyć (osobiście / pocztą / kurierem ) w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 06.09.2019r do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi „poza ustawą „ w dniu 06.09.2019r , o godzinie 12:30 w Dziale Zamówień Publicznych pokój. nr 7 Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : Agata Mazur – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,
492019-06-12
godz:13:27
Dostawa papieru ksero i papieru do faxu dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat od daty podpisania umowy.
Znak sprawy: 691 ZP/B/2019

UWAGI: składanie ofert do 25.06.2019 do godz:11:00. Otwarcie ofert 25.06.2019 godz. 11:30
502018-12-03
godz:07:07
Cykliczne dostawy artykułów sterylizacyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat od daty podpisania umowy.
Znak sprawy: 1400 I ZP/2018

UWAGI: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 10.12.2018r. do godz. 11:00
512018-11-23
godz:12:25
Dostawa szybkich testów chromatograficznych i aglutynacyjnych dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: Poz. 373 ZP/2018

UWAGI: Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 30.11.2018r. Godzina oraz miejsce składania i otwarcia pozostaje bez zmian. SKŁADANIE OFERT:Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 29.11.2018r. do godz. 11:00 OTWARCIA OFERT: w dniu 29.11.2018r, o godzinie 11:30
522018-11-20
godz:11:15
Dzierżawę aparatu wraz z dostawą odczynników do badań koagulologicznych dla potrzeb Pracowni Analitycznej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: Poz. 745 I ZP/2018

UWAGI: SKŁADANIA OFERT: do dnia 27.11.2018 r. do godz. 11:00 OTWARCIA OFERT:w dniu 27.11.2018 r., o godzinie 11:30
532018-11-19
godz:13:58
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na sprzedaż samochodu marki FIAT DUCATO typ 244
Znak sprawy: Zarządzenie nr 59a/2018

UWAGI: Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 320,00 zł( w kasie lub na konto szpitala podane w ogłoszeniu) w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku do godz. 12.00
542018-11-19
godz:13:48
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na sprzedaż samochodu marki FIAT DUCATO typ 244
Znak sprawy: Zarządzenie nr 59/2018

UWAGI: Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 180,00 zł( w kasie lub na konto szpitala podane w ogłoszeniu) w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku do godz. 12.00
552018-11-19
godz:08:17
Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby zintegrowanego systemu informatycznego z pełnym serwisem tych urządzeń i materiałami eksploatacyjnymi dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: Poz. 1385 ZP/2018
562018-11-07
godz:08:13
dot. przeglądu technicznego z pomiarem natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach szpitalnych oraz testu przeciwpożarowych wyłączników prądu
Znak sprawy: III.3.130/BHP/18/2018
572018-10-01
godz:08:36
Świadczenie cyklicznych dostaw warzyw i owoców całorocznych i sezonowych dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Znak sprawy: spr. 1180 I ZP/2018
582018-07-05
godz:12:34
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu o roboczym tytule: Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, osi priorytetowej IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego. Ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej).
Znak sprawy: Poz. 862 I ZP /2018
592018-05-23
godz:12:39
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych sprzętu ppoż. w obiektach szpitalnych oraz pojazdach.
Znak sprawy: III.3.130/BHP-PPOŻ/12/2018

UWAGI: W przypadku pytań prosimy o kontakt: (0-15) 843 32 08
602018-04-27
godz:14:55
Wykonanie badania instalacji w budynkach oraz przeglądy budynków Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie od maja 2018r do maja 2020r .
Znak sprawy: 526 I ZP/C/2018

UWAGI: . Miejsce i dat składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 11.05.2018r do godz. 10:00. z dopiskiem "Zamówienie publiczne – Przeglądy instalacji budynków”". Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2018r , o godzinie 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 7 Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : -Agata Mazur – Kierownik Dz. Zam .Publ. i Zaopatrzenia tel/15 843 32 01 w każdy dzień roboczy e- mail :zam-publ@szpital-stw.com - Stanisław Szymański - Kierownik Działu Techniczo –Eksploatacyjnego tel/15 843 32 84 w każdy dzień roboczy e- mail :zam-publ@szpital-stw.com
612018-04-19
godz:13:08
Zaproszenie na : UDZIELENIE KREDYTU dla potrzeb Powiatowego Szpital Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 500 ZP/2018

UWAGI: Ofert należy przesłać do dnia 25.04.2018r Osoba upoważniona do kontaktów : Agata Mazur tel.15/843 32 01
622018-04-10
godz:13:57
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: III.3.130/BHP/7/2018
632018-03-21
godz:13:56
ZAPYTANIE O CENĘ NA OPRACOWANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ( KOMPLEKSOWA AKTUALIZACJA) DLA WYBRANYCH OBIEKTÓW SP ZOZ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI
Znak sprawy:
642018-03-16
godz:12:00
Zaproszenie do składania ofert na dostawę obuwia dla personelu medycznego SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: poz. 241 I ZP/2018

UWAGI: Osoba upoważniona do kontaktu Józef Marchut tel. 15 843 32 08 e-mail: bhp@szpital-stw.com
652018-03-01
godz:12:19
Świadczenie usług – mycie samochodów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Szpitalu w Stalowej Woli na okres 3 – lat
Znak sprawy:

UWAGI: Agata Mazur – Kierownik Dz. Zam .Publ. i Zaopatrzenia tel/15 843 32 01 w każdy dzień roboczy e- mail :zam-publ@szpital-stw.com
662018-02-28
godz:12:56
Cykliczne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Szpitalu w Stalowej Woli na okres 3 – lat
Znak sprawy: 275 ZP/2018

UWAGI: Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : -Agata Mazur – Kierownik Dz. Zam .Publ. i Zaopatrzenia tel/15 843 32 01 w każdy dzień roboczy e- mail :zam-publ@szpital-stw.com - Bernadetta Sędrowicz – Iskra - Dz. Zam .Publ. i Zaopatrzenia tel/15 843 33 97 w każdy dzień roboczy e- mail :zam-publ@szpital-stw.com
672018-02-19
godz:12:37
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA :Cykliczne dostawy jednorazowego zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą analizatora do automatycznego oznaczania OB dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na okres jednego roku licząc od daty podpisania umowy.
Znak sprawy: Poz. 229 ZP/2018

UWAGI: Składanie ofert do dnia 22.02.2018r do godz. 11:00.
682018-02-12
godz:12:00
Wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu „Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli”.
Znak sprawy: 209 I ZP2018

UWAGI: Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : - Krzysztof Syty – informatyk tel. 15/ 843 33 70 w każdy dzień roboczy e-mail:informatyk@szpital-stw.com -Agata Mazur – Kierownik Dz. Zam .Publ. i Zaopatrzenia tel/15 843 32 01 w każdy dzień roboczy e- mail :zam-publ@szpital-stw.com
692018-01-16
godz:11:30
Konserwacja i przeglądy urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją oraz badanie , czyszczenie i dezynfekcja przewodów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym W Stalowej Woli w okresie 2-óch lat od daty podpisania umowy. w ramach zadań: Zadanie nr 1. Konserwacja i przeglądy urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli Zadanie nr 2: Badanie , czyszczenie i dezynfekcja przewodów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym W Stalowej Woli
Znak sprawy: 085 ZP/2018

UWAGI: Miejsce i data składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 26.01.2018r do godz.11:00 z dopiskiem "Konserwacja i przeglądy urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją oraz badanie, czyszczenie i dezynfekcja przewodów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym W Stalowej Woli w okresie 2-óch lat od daty podpisania umowy" oraz numer sprawy : 085 ZP/2018 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2018r , o godzinie 11:30 w Dziale Zamówień Publicznych pokój. nr 7 Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : Agata Mazur – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Stanisław Szymański – Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjego
702018-01-10
godz:10:32
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Cykliczne dostawy artykułów spożywczych sypkich dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, które będą realizowane przez okres 24 miesięcy, począwszy od daty podpisania umowy.
Znak sprawy: 065 ZP/2018

UWAGI: Miejsce i data składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 19.01.2018r do godz. 11:00. z dopiskiem „Dostawa artykułów spożywczych sypkich” oraz numer sprawy : 065 ZP/2018. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2018r, o godzinie 11:30 w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 7 Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : Agata Mazur – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel/15 843 32 01 w każdy dzień roboczy e- mail :zam-publ@szpital-stw.com
712017-11-17
godz:10:33
Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej na dostawę sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego dla zabezpieczenia lądowiska wyniesionego zlokalizowanego na terenie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Znak sprawy: poz. 1251 I ZP/2017
722017-11-17
godz:09:14
Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zespółu Zakładów Opieki Zdrwotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, przy udziale Supra Brokers S.A
Znak sprawy: 1177 I ZP/2017

UWAGI: Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami jest broker ubezpieczeniowy Olga Ząbek tel.71/77 70 473 TERMIN SKŁADANIA OFERT : 29.11.2017r
732017-11-15
godz:07:19
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA : wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu „Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów, jako element polepszenia jakości świadczonych usług”.
Znak sprawy: 1184 I ZP/2017r

UWAGI: Miejsce i dat składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 24.11.2017r do godz. 09:00. z dopiskiem "Zamówienia publiczne - Tablica informacyjna Blok Operacyjny". Dopuszcza się przesłanie oferty, w tym samym terminie, w formie skanu, z podpisem uprawnionej osoby, na adres e-mail: zam-publ@szpital-stw.com Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2017r , o godzinie 09:30w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 7 Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : - Krzysztof Syty – informatyk tel. 15/ 843 33 70 w każdy dzień roboczy e-mail:informatyk@szpital-stw.com -Agata Mazur – Kierownik Dz. Zam .Publ. i Zaopatrzenia tel/15 843 32 01 w każdy dzień roboczy e- mail :zam-publ@szpital-stw.com
742017-11-10
godz:07:28
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA : Zapraszamy do przedstawienia oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, fax i komputerów przez okres 3 lat od daty podpisania umowy dla potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Znak sprawy: 1214 I ZP/2017r

UWAGI: Miejsce i dat składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 16.11.2017r do godz. 09:00. Dopuszcza się przesłanie oferty, w tym samym terminie, w formie skanu, z podpisem uprawnionej osoby, na adres e-mail: zam-publ@szpital-stw.com Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2017r , o godzinie 09:30 w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 7 Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : - Krzysztof Syty – informatyk tel. 15/ 843 33 70 w każdy dzień roboczy e-mail:informatyk@szpital-stw.com -Agata Mazur – Kierownik Dz. Zam .Publ. i Zaopatrzenia tel/15 843 32 01 w każdy dzień roboczy e- mail :zam-publ@szpital-stw.com
752017-10-24
godz:11:54
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli (grupa szkoleniowa: pracodawcy i osoby kierujące pracownikami).
Znak sprawy: poz. 1139 I ZP/B/2017
762017-10-24
godz:11:39
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli (grupa szkoleniowa: pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy).
Znak sprawy: poz. 1139 I ZP/A/2017
772017-10-05
godz:10:31
Ogłoszenie SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli posiada do sprzedaży 2 agregaty sprężarkowe tłokowe AB 40-380 B produkcji Przedsiębiorstwa Sprężarek Airpol Sp. z o.o. 61-022 Poznań, ul. Krańcowa 15.
Znak sprawy: 05.10.2017

UWAGI: Dodatkowych informacji udziela Pan Janusz Zaguła - tel. 510 039 822
782017-08-21
godz:07:57
Świadczenie cyklicznych dostaw warzyw i owoców całorocznych i sezonowych dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Znak sprawy: 843 ZP/2017r.

UWAGI: Miejsce i dat składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 16.08.2017r do godz. 11:00. Dopuszcza się przesłanie oferty, w tym samym terminie, w formie skanu, z podpisem uprawnionej osoby, na adres e-mail: zam-publ@szpital-stw.com Oryginał oferty wysłanej drogą elektroniczną należy dostarczyć w terminie do 16.08 2017 r.
792017-06-30
godz:09:16
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA : Wykonanie zadania „Budowa miejsc parkingowych na terenie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” Miejsce i dat składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 20.07.2017r do godz. 11:00. Dopuszcza się przesłanie oferty, w tym samym terminie, w formie skanu, z podpisem uprawnionej osoby, na adres e-mail: zam-publ@szpital-stw.com Oryginał oferty wysłanej drogą elektroniczną należy dostarczyć w terminie do 24.07.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2017r , o godzinie 11:30 w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 7
Znak sprawy: 603 I ZP/ B/2017

UWAGI: Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : - Stanisław Szymański ,tel. 15/ 84 33 284, e-mail: inwestycje@szpital-stw.com , w każdy dzień roboczy.
802017-06-23
godz:11:11
Świadczenie usług telefonicznych stacjonarnych oraz świadczenie dostępu do Internetu wraz z instalacją fabrycznie nowej centrali telefonicznej dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Miejsce i dat składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7do dnia 13.07.2017r do godz. 11:00. Dopuszcza się przesłanie oferty, w tym samym terminie, w formie skanu, z podpisem uprawnionej osoby, na adres e-mail: zam-publ@szpital-stw.com Oryginał oferty wysłanej drogą elektroniczną należy dostarczyć w terminie do 18.07 2017 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2017r , o godzinie 11:30 w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 7
Znak sprawy: 557 ZP/ A/2017

UWAGI: Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : - Antoni Bochnak – z-ca dyr. ds. administracyjno-eksploatacyjnych ,tel. 15 84 33 210, e-mail: techniczny@szpital-stw.com , w każdy dzień roboczy.
812017-05-16
godz:14:02
Wybór inspektorów nadzoru inwestorskiego dla zadania: Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli: zadanie I Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, zadanie II Budowa lądowiska wyniesionego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli łącznie dla obydwu zadań
Znak sprawy: 430 I ZP - 2017r

UWAGI: Miejsce i dat składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 23.05.2017r do godz. 11:00. Dopuszcza się przesłanie oferty, w tym samym terminie, w formie skanu, z podpisem uprawnionej osoby, na adres e-mail: zam-publ@szpital-stw.com Oryginał oferty wysłanej drogą elektroniczną należy dostarczyć w terminie do 26.05.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2017r , o godzinie 11:30 w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 7 Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : - Antoni Bochnak – z-ca dyr. ds. administracyjno-eksploatacyjnych ,tel. 15 84 33 210, e-mail: techniczny@szpital-stw.com , w każdy dzień roboczy.
822017-05-16
godz:12:05
Dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na Aptekę ogólnodostępną, na okres 10 lat.
Znak sprawy: 140/2017

UWAGI: ZMIANA TERMINU składania ofert 01.06.2017r
832017-05-05
godz:07:49
Świadczenie usług telefonii komórkowej, które będzie realizowane przez okres 24 miesięcy, począwszy od daty rozpoczęcia świadczenia usług. Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi nie później niż 15 dni od daty podpisania umowy
Znak sprawy: poz.464 I ZP/E/2017

UWAGI: Miejsce i dat składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 12.05.2017r do godz. 11:00. Dopuszcza się przesłanie oferty, w tym samym terminie, w formie skanu, z podpisem uprawnionej osoby, na adres e-mail: zam-publ@szpital-stw.com Oryginał oferty wysłanej drogą elektroniczną należy dostarczyć w terminie do 19.05.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2017r , o godzinie 11:30 w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 7 Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : - Antoni Bochnak – z-ca dyr. ds. administracyjno-eksploatacyjnych ,tel. 15 84 33 210, e-mail: techniczny@szpital-stw.com , w każdy dzień roboczy.
842017-04-25
godz:12:55
Wykonania tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu„Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli”.
Znak sprawy: poz.438 I ZP -2017

UWAGI: Ofertę zawierającą opis wykonania tablicy oraz cenę tablicy proszę przedstawić w terminie do 28.04.207r do godz. 14:00 na adres e-mail: zam-publ@szpital-stw.com i niezwłocznie potwierdzić drogą pocztową na adres: Powiatowy Szpital Specjalistyczny, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola z dopiskiem "Zamówienia publiczne - Tablica informacyjna SOR". Osoba do kontaktów : Krzysztof Syty te. 15/ 843 31 70
852017-04-24
godz:13:37
PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż zestawu do endoskopii firmy Pentax
Znak sprawy: poz.302 ZP/2017

UWAGI: Złożenie oferty w terminie do 16 maja 2017r do godz. 13:00 w Dziale Zamowień Publicznych i Zaoaptzenia pok.nr 7 Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli , ul.Staszica 4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2017r godz. 13:30, w Dziale Zamowień Publicznych i Zaoaptzenia pok.nr 8 Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli , ul.Staszica 4 Cena wywoławcza 70 000,00 zł + 23% VAT Dodatkowych informacji może udzielić : Antoni Bochnak - Z-ca Dyr. ds.Adm.- Eksploatacyjnych tel. 15/ 84 33 210
862017-04-19
godz:10:50
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych sprzętu ppoż. w obiektach szpitalnych oraz pojazdach.
Znak sprawy:

UWAGI: Osoba upoważniona do kontaktu Józef Marchut tel. 15 843 32 08 e-mail: bhp@szpital-stw.com
872017-02-10
godz:10:52
DYREKTOR POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO w STALOWEJ WOLI, ulica STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na dzierżawę pomieszczeń, zlokalizowanych w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, w celu utworzenia Pracowni Rezonansu Magnetycznego, na okres 15 lat, licząc od daty zawarcia umowy dzierżawy. Oferty sporządzone wg wzoru formularza określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków do przetargu, zwanej w dalszej części ogłoszenia -SIW, wraz z załącznikami, należy składać w zamkniętej kopercie, pod adresem SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli ul. Staszica 4, Sekretariat Szpitala, w terminie do dnia 6 lutego 2017 roku, do godziny 11.30, z dopiskiem "Przetarg na dzierżawę pomieszczeń”. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu: 6 lutego 2017 r. godz. 12.00 w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, Sala konferencyjna przy Oddziale Ginekologicznym. W sesji otwarcia ofert mogą uczestniczyć przedstawiciele Oferentów. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych – Antoni Bochnak tel. 15 84 33 210
Znak sprawy: poz.100 IZP/2017r
882016-12-29
godz:06:59
Opracowanie raportu potwierdzającego osiągnięcie efektu ekologicznego i raportu weryfikującego dla inwestycji wykonanej w ramach GIS – System Zielonych Inwestycji
Znak sprawy: 1496 I ZP/2016

UWAGI: Osobą wyznaczoną do kontaktu z wykonawcami - Antoni Bochnak – z-ca dyr. ds. administracyjno-eksploatacyjnych ,tel. 15 84 33 210, e-mail: techniczny@szpital-stw.com , w każdy dzień roboczy.
892016-12-27
godz:12:46
Usługa wykonania Studium wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym dla projektu planowanego do aplikowania do Konkursu zamkniętego nr POIS.09.01.00-IP.04-00-007/16 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia jako Instytucję Pośredniczącą dla IX Osi priorytetowej PO IiŚ
Znak sprawy: poz.1489 ZP/2016

UWAGI: Termin składania ofert: 3 stycznia 2017 r. godz.10.00 Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7. Dopuszczalne jest złożenie oferty drogą elektroniczną na adres; zam-publ@szpital-stw.com Dane kontaktowe do DZPiZ , tel./fax 15 84 33 397 e-mail: zam-publ@szpital-stw.com Osobą wyznaczoną do kontaktu z wykonawcami - Antoni Bochnak – z-ca dyr. ds. administracyjno-eksploatacyjnych ,tel. 15 84 33 210, e-mail: techniczny@szpital-stw.com , w każdy dzień roboczy. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert, o godzinie 10.05 w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 7
902016-12-05
godz:08:06
dot. składania ofert na cykliczne dostawy artykułów sterylizacyjnych dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Znak sprawy: Poz. 1287 ZP/2016

UWAGI: Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Edyta Wyjadłowska tel. 15 843 33 52. godz. 9:00-14:00 TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE PRZESUNIĘTY NA DZIEŃ 28.12.2016R. GODZ. 10:00
912016-12-02
godz:09:25
Zaproszenie do składania ofert: „Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego przebudowy i modernizacji energetycznej budynku prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z kosztorysami inwestorskimi”.
Znak sprawy: Poz. 1313 I ZP/2016

UWAGI: Osoba upoważniona do kontaktu: Stanisław Szymański - Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego, tel. 15 84 33 284 lub tel. kom. 696 015 535, e-mail:inwestycje@szpital-stw.com
922016-11-25
godz:09:10
Prośba o podanie ceny za wykonanie usług: przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż dla pracowników SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Znak sprawy:

UWAGI: Osoba do kontaktu Józef Marchut adres e-mail: bhp@szpital-stw.com
932016-11-07
godz:10:24
Zapraszamy do przedstawienia oferty cenowej na zakup i dostawę artykułów gospodarczych i środków czyszczących przez okres 2 lat na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Znak sprawy: 1239 ZP/2016

UWAGI: Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami : HALINA SZOJA tel.15 / 84 33 247 /godz. 9:00 – 14:00 (opis przedmiotu zamówienia)
942016-10-14
godz:07:28
Cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, fax i komputerów przez okres 12- miesięcy na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.( poza ustawą)
Znak sprawy: Poz. 1155 ZP/2016

UWAGI: Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Krzysztof Syty tel. 15/84 33 370 godz. 9:00-14:00
952016-10-11
godz:07:29
Postępowanie o zamówienie na badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli
Znak sprawy: Poz. 1128 I ZP/2016

UWAGI: Osoba upoważniona do kontaktów: mgr Elżbieta Głowacka - Główny Księgowy tel. 015/ 843 32 48
962016-09-16
godz:10:55
Cykliczne dostawy ziemniaków do Magazynu Żywnościowego Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na okres zimowy od 01.10.2016 r. do 30.06.2017r.
Znak sprawy: poz. 942 I ZP
972016-09-07
godz:14:36
IV - Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę krążków antybiotykowych i antymykotyków, pasków (typu E – test ) nasączone gradientem stężeń antybiotyku wraz z manualnym aplikatorem, testów paskowych do oznaczania lekowrażliwości dla: FUNGUS, HAEMOPHILUS i bakterii BEZTLENOWYCH oraz krążków diagnostycznych na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Ofertę, w formie pisemnej prosimy przedstawić w terminie do 3 października 2016r. do godz. 12.00 w Dziale Zamówień Publicznych pok. Nr 7.
Znak sprawy: 1017 ZP?2016

UWAGI: Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest : mgr Marta Rokicka - tel. 15/ 843 33 62 w godz. 9:00- 12:00
982016-09-07
godz:14:29
III- Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę płytkowych testów aglutynacyjnych opartych na zasadzie reakcji antygen – przeciwciało, szybkich testów immunochromatograficznych oraz testów do identyfikacji bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Ofertę, w formie pisemnej prosimy przedstawić w terminie do 3 października 2016r. do godz. 12.00 w Dziale Zamówień Publicznych pok. Nr 7.
Znak sprawy: 1017 ZP/2016

UWAGI: Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest : mgr Marta Rokicka tel.15/843 33 62 w godz. 9:00 -12:00
992016-09-07
godz:14:23
II - Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę odczynników oraz części eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych na okres 36 - miesięcy na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Ofertę, w formie pisemnej prosimy przedstawić w terminie do 3 października 2016r. do godz. 12.00 w Dziale Zamówień Publicznych pok. Nr 7.
Znak sprawy: 1017 ZP/2016r

UWAGI: Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: mgr Marta Rokicka - tel. 15/843 33 62 w godz. 9:00- 12:00
1002016-09-07
godz:14:15
I - Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę odczynników i części eksploatacyjnych do identyfikacji i oznaczanie lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatu przez okres 12- miesięcy Ofertę, w formie pisemnej prosimy przedstawić w terminie do 3 października 2016r. do godz. 12.00 w Dziale Zamówień Publicznych pok. Nr 7. na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Znak sprawy: 1017 ZP/16r

UWAGI: Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest : mgr Marta Rokicka - tel.15/843 33 62 w god. 9:00-12:00
1012016-08-26
godz:11:42
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego dotyczącego przebudowy pomieszczeń trzeciego piętra Drugiego Pawilonu Szpitala Specjalistycznego, z przeznaczeniem na Oddział Pediatryczny oraz wykonanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy wejścia do budynku Przychodni Specjalistycznej, od strony ulicy Staszica, Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Ofertę, w formie pisemnej prosimy przedstawić w terminie do 14 września 2016r. do godz. 12.00 w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 7.
Znak sprawy: 925 ZP/2016

UWAGI: Dodatkowych informacji może udzielić: Stanisław Szymański-kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego, tel. 15 84 33 284 lub tel. kom. 696 015 535.
1022016-08-10
godz:09:52
Sprzedaż używanych łózek szpitalnych i szafek przyłóżkowych
Znak sprawy:

UWAGI: Zainteresowani zakupem , mogą zgłaszać się do : Pana Józefa Miazgi Zastępca Kierownika Działu Techniczno - Eksploatacyjnego tel.15/84 33 353 lub tel.kom. 510 039 821
1032016-07-12
godz:07:30
PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych.
Znak sprawy: Poz. 801 I ZP/2016

UWAGI: Wadium w wysokości 20,00 zł do dnia 03.08.2016 do godz. 11:00 Forma przetargu ustna (aukcja) w dniu 03.08.2016 o godz.13:00
1042016-06-22
godz:09:48
Przedmiotem zamówienia jest zakup: kardiotokografów dla ciąży bliźniaczej, wózka do KTG ,detektora tętna
Znak sprawy: 2/2016
1052016-04-27
godz:07:22
PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż aparatu rtg Quantum Odyssey
Znak sprawy: poz. 491 I ZP/2016r

UWAGI: Złożenie oferty w terminie, czyli do dnia 9 maja 2016 r., do godz. 13.00, w sekretariacie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg na zakup aparatu rtg”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2016 r., godz. 13.30, w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pok. nr 8. Dodatkowych informacji udzieli Wiktor Kowalski – Inspektor Ochrony Radiologicznej tel. kom. 693 066 215, tel. stacj. 15 84 33 118. Wizję lokalną można dokonać po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z Pracownią Diagnostyki Obrazowej, Panią Ireną Dyrkacz – kierownikiem zespołu techników rtg, tel. 15 84 33 213.
1062016-02-18
godz:12:27
Zapytanie ofertowe - dostawa wózka opatrunkowego
Znak sprawy: ZO 1/2016
1072016-02-08
godz:14:24
Kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu o roboczym tytule: Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli
Znak sprawy: Poz. 200.I.ZP/2016

UWAGI: Zamówienie realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
1082015-11-23
godz:14:12
Wynik postępowania na dostawę i instalację systemu monitorowania funkcji życiowych i systemu przywoławczego na potrzeby Oddziału Ortopedyczno – Urazowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 332 I ZP/2015
1092015-11-05
godz:13:30
Dostawa i instalacja systemu monitorowania funkcji życiowych i systemu przywoławczego na potrzeby Oddziału Ortopedyczno-Urazowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: III.2.230/332 I ZP/15
1102015-10-26
godz:12:56
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu sanitarnego marki Mercedes Benz 310 KDA
Znak sprawy:

UWAGI: Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 600,00 zł( w kasie lub na konto szpitala podane w ogłoszeniu) w terminie do dnia 6 listopada 2015 roku do godz. 12.00
1112015-10-23
godz:13:16
Badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli
Znak sprawy: Poz. 1147 I ZP/2015
1122015-10-20
godz:10:31
Dostawa odzieży dla pracowników ratownictwa medycznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Poz. 972.I ZP/B/2015

UWAGI: Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
1132015-09-23
godz:07:42
Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Działu Technicznego Szpitala - Postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Znak sprawy: 972. I ZP/2015

UWAGI: Informujemy Państwa , że w/w postępowanie zostało przez Zamawiającego unieważnione .
1142015-09-04
godz:11:23
Cykliczne dostawy ziemniaków w okresie od 01.10.2015 r do 30.06.2016r do Magazynu Żywnościowego Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Poz. 945 I ZP/2015
1152015-08-24
godz:09:35
Ogłoszenie o sprzedaży błon RTG zielonoczułych prod. Agfa HealthCare
Znak sprawy:
1162015-08-11
godz:10:41
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót dekarskich – napraw i uszczelnień dachów w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 758 I ZP/B/147/2015r

UWAGI: Ofertę proszę przedstawić w terminie do 21 sierpnia br. do godz. 12.00 w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 8. Informacji dla Wykonawców udziela : mgr inż. Stanisław Szymański tel15/ 843 32 84 w godz. 9:00 – 12:00 Dnia 25 sierpnia 2015 roku zawarto umowę z Januszem Mieruckim Zakład Dekarsko-Blacharski ul. Kusocinskiego 43, 37-450 Stalowa Wola
1172015-07-28
godz:08:12
Aktualizacja tablic informacyjnych (pamiątkowych) w ramach promocji projektu "Kompleksowa Informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"
Znak sprawy: 795/ZP/2015

UWAGI: Zapytanie ofertowe - art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
1182015-07-01
godz:07:44
Konkurs ofert na zainstalowanie i eksploatację systemu telewizji szpitalnej płatnej przeznaczonego do odbioru telewizji cyfrowej naziemnej
Znak sprawy:

UWAGI: Dnia 15.07.2015 roku zmodyfikowano warunki w konkursie ofert
1192014-12-09
godz:13:27
Budowa kotłowni gazowej z modułem kogeneracyjnym
Znak sprawy: 1340 ZP/2014
1202014-09-23
godz:11:25
Badanie sprawozdania finansowego za 2014 r w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli
Znak sprawy: Poz.1032 I ZP/2014
1212014-08-28
godz:10:20
Cykliczne dostawy ziemniaków w okresie od 01.10.14 r. do 30.06.15 r. w ilości 33ton do Magazynu Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Znak sprawy: Poz.950IZP/14
1222014-07-29
godz:13:02
Informacja o planowanym Partnerstwie Publiczno - Prywatnym
Znak sprawy: 814 ZP/2014
1232014-07-16
godz:11:59
Sprzedaż dźwigu towarowego zamontowanego w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy:

UWAGI: II pisemny przetarg nieograniczony
1242014-07-01
godz:07:57
Sprzedaż dźwigu towarowego zamontowanego w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy:

UWAGI: Pisemny przetarg nieograniczony Przetarg unieważniono- nie wpłynęła żadna oferta
1252014-04-11
godz:10:18
Wybór inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Wykonanie robót budowlanych – wykończeniowych w pomieszczeniach przeznaczonych na utworzenie nowoczesnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – I etap
Znak sprawy: Poz.429IZP/C/2014
1262014-03-04
godz:08:19
Pisemny przetarg nieograniczony nr 6 na najem powierzchni pod dystrybutor
Znak sprawy:
1272014-03-04
godz:08:17
Pisemny przetarg nieograniczony nr 5 na najem powierzchni pod dystrybutor
Znak sprawy:
1282014-03-04
godz:08:16
Pisemny przetarg nieograniczony nr 4 na najem powierzchni pod dystrybutor
Znak sprawy:
1292014-03-04
godz:08:14
Pisemny przetarg nieograniczony nr 3 na najem powierzchni pod dystrybutor
Znak sprawy:
1302014-03-04
godz:08:13
Pisemny przetarg nieograniczony nr 2 na najem powierzchni pod dystrybutor
Znak sprawy:
1312014-03-04
godz:08:05
Pisemny przetarg nieograniczony nr 1 na najem powierzchni pod dystrybutor
Znak sprawy:
1322013-11-22
godz:14:13
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie BHP oraz ochrony p.poż. dla pracowników
Znak sprawy:
1332013-11-05
godz:10:09
Usługa dostaw wody do picia w butlach o pojemności 19 dm3 +/- 15% wraz z dzierżawą urządzeń do dystrybucji tej wody w miejscu lokalizacji, z funkcją co najmniej schładzania wody (tzw. barki).
Znak sprawy:
1342013-09-26
godz:09:44
Informacja o zawarciu umowy na : Cykliczne dostawy ziemniakow na okres od 01.10.2013r do 30.06.2014r , odmiany : Winieta,Denar,Owacja,Labadia w ilosci łącznej 31 ton
Znak sprawy: 1067 I ZP/2013r

UWAGI: Informacja o zawarciu umowy
1352013-08-19
godz:09:51
Okresowe przeglądy konserwacyjno - serwisowe urządzeń z grupy instalacyjnej w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej.
Znak sprawy:
1362013-08-09
godz:09:54
Pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego "Stara portiernia" przy ul. Staszica 4
Znak sprawy:
1372013-07-12
godz:10:47
Świadczenie usług polegających na przeglądach ikonserwacji systemu sygnalizacji pożaru i instalacji oddymiania w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: poz.886 I ZP/2013r
1382013-04-23
godz:11:27
Dostawa dwóch zestawów komputerowych w konfiguracji opisanej w Załączniku nr 1
Znak sprawy: Poz. 596 ZP/C /2013

UWAGI: Tryb postępowania - zapytanie o cenę - art 69 ustawy Prawo zamówień publicznych
1392013-04-22
godz:11:19
Informacja o zawarciu umowy na montaż UPS BX3060-15 o mocy 60kVA/48 kW, czas podtrzymania dla 100% obciążenia 15 min. - kpl.1 dla Stacji Dializ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Znak sprawy:
1402013-03-22
godz:09:42
Informacja o zawarciu umowy na opiekę serwisową systemu informatycznego MikroBionet(nadzór autorski oprogramowania, serwis sprzętu komputerowego obejmujący koszty dojazdu, diagnostyki i robocizny)
Znak sprawy: Spr.451 ZP/2013

UWAGI: Art.67 ust.1 pkt.1a ustawy Prawo zamówień publicznych
1412013-03-22
godz:09:23
Informacja o zawarciu umowy na: Obsługę techniczną Stacji Uzdatniania Wody dla potrzeb dializoterapii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.
Znak sprawy:
1422013-03-12
godz:14:15
Zapytanie ofertowe- przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych sprzętu ppoż. w obiektach szpitala.
Znak sprawy: III.3.130/BHP/8/2013
1432013-01-28
godz:14:37
Wykonania tablic informacyjnych w ramach promocji projektu „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”.
Znak sprawy: Poz. 880 I ZP/13

UWAGI: art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
1442013-01-07
godz:08:06
Szkolenie BHP
Znak sprawy:
1452012-12-20
godz:13:29
Zakup odzieży i obuwia dla pracowników zatrudnionych w zespołach wyjazdowych SOR oraz kierowców w Dziale Transportu Sanitarnego
Znak sprawy: Spr 1500 I ZP/12
1462012-10-16
godz:10:49
Badanie sprawozdania finansowego za rok 2012r w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli
Znak sprawy: Poz. 1269 I ZP/2012

UWAGI: Osoba uprawniona do kontaktów: mgr Elżbieta Głowacka - Główna Księgowa tel 15/843 32 48
1472012-09-17
godz:13:22
Informacja o zawarciu umowy :Zakup używanego aparatu do znieczuleń DATEX OHMEDA AESTIVA/5 7900 nr seryjny AMRE 00608 dla OAiIT - kpl 1
Znak sprawy: Poz. 927.II.Zp/2012
1482012-09-17
godz:13:11
Informacja o zawarciu umowy :Zakup używanego aparatu do znieczuleń DATEX OHMEDA AESTIVA/5 7900 nr seryjny AMRE 00607 dla OAiIT - kpl 1
Znak sprawy: Poz. 927.I.ZP/2012

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM