Informacje inne - ilość wpisów: 148

„Dostawa środków ochrony osobistej na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”

Znak sprawy: 1409 I ZP/B/2021
Data ogłoszenia: 2021-09-24 godz: 12:11
Linki do dokumentów

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Formularz cenowy

4. Wzór umowy

5. Odpowiedzi na pytania

6. Zbiorcze zestawienie ofert

7. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM