Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

LPData ogłoszenia Termin składania ofertTytuł ogłoszenia
12020-12-31
godz:10:01
2021-02-18
godz: 09:00
Przebudowa części pomieszczeń drugiego piętra I Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających
Znak sprawy: Spr. 1599 ZP/2020

UWAGI: Uwaga : WIZJA LOKALNA ODWOŁANA
22020-12-31
godz:08:59
2021-02-08
godz: 09:00
Opracowanie zamiennego projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania w ramach przebudowy i budowy na IV piętrze Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego pomieszczeń dla Oddziału Kardiologicznego I oraz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli
Znak sprawy: 1556 ZP/2020

UWAGI: Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Agata Mazur 2) W zakresie merytorycznym: Paweł Stagun
32020-12-29
godz:08:51
2021-01-08
godz: 13:00
„Cykliczne dostawy implantów kostnych oraz protez wykorzystywanych do zabiegów ortopedycznych kręgosłupa dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.
Znak sprawy: Spr. 1580 ZP/2020
42020-12-21
godz:08:27
2021-01-15
godz: 09:00
Dostawa odczynników ,testów wraz z dzierżawą aparatury na potrzeby Pracowni Mikrobiologicznej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 1589 ZP/2020

UWAGI: Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Agata Mazur 2) W zakresie merytorycznym: Marta Rokicka
52020-12-16
godz:08:17
2021-02-11
godz: 09:00
„Całodobowa i we wszystkie dni tygodnia obsługa Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w zakresie tankowania samochodów w paliwa płynne i gazowe w okresie 3 lat od podpisania umowy”.
Znak sprawy: Spr. 1546 ZP/2020
62020-10-23
godz:10:53
2020-11-06
godz: 13:00
„Cykliczne dostawy materiałów szewnych na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.
Znak sprawy: Spr. 1233 ZP/2020
72020-10-01
godz:11:15
2020-10-16
godz: 09:00
Cykliczne dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1roku, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: Spr. 1130 ZP/2020
82020-09-17
godz:14:10
2020-10-05
godz: 09:00
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z Powiatowe-go Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku
Znak sprawy: 936 ZP/2020

UWAGI: Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Agata Mazur 2) W zakresie merytorycznym: Jolanta Mazur
92020-08-28
godz:10:52
2020-09-16
godz: 09:00
„Cykliczne dostawy płynów infuzyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ”.
Znak sprawy: Spr.990 ZP/2020
102020-08-28
godz:10:13
2020-09-14
godz: 09:00
„Cykliczne dostawy materiałów szewnych na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.
Znak sprawy: Spr. 985 ZP/2020

UWAGI: UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
112020-08-11
godz:13:48
2020-08-26
godz: 09:00
Przebudowa węzłów sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Urologicznym i Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 712 ZP/G/2020

UWAGI: Uwaga: zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w dniu 17.08.2020 o godz. 10:00 terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. W sprawie wizji lokalnej proszę o kontakt z P. Pawłem Stagunem tel. 15 843-32-84. Miejsce spotkania: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 7. Wejście do Szpitala od strony SOR lub izby przyjęć, po przejściu przez kontrolę temperatury i po uzupełnieniu ankiety. Osoby biorące udział w wizji lokalnej zobowiązane są we własnym zakresie zabezpieczyć środki ochrony indywidualnej w postaci maseczki ochronnej i rękawiczek jednorazowych.
122020-07-24
godz:09:47
2020-08-24
godz: 09:00
Budowa Oddziału Anestezjologi i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z dostawą i montażem kolumn medycznych
Znak sprawy: 780 ZP/2020

UWAGI: Uwaga : zaleca się, aby wykonawca dokonał Wizji Lokalnej w dniu 29.07.2020 o godz. 10:00 terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Osoby uczestniczące w w wizji mają obowiązek na ternie szpitala zasłaniać usta i nos oraz podać się kontroli temperatury . W sprawie wizji lokalnej proszę o kontakt z P. Pawłem Stagunem tel. 15 843-32-84. Miejsce spotkania: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 7
132020-07-01
godz:09:08
2020-07-14
godz: 12:00
Cykliczne dostawy jednorazowego zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą analizatora do automatycznego oznaczania OB dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 737 ZP/2020
142020-04-23
godz:14:00
2020-05-06
godz: 09:00
Usługa serwisowa angiografu Allura Xper FD 20 wraz z systemem fizjomonitorinu Flex Cardio dla potrzeb Oddziału Kardiologii II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 311 ZP/2020

UWAGI: Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Agata Mazur 2) W zakresie merytorycznym: Andrzej Puczkowski
152020-03-06
godz:11:31
2020-03-23
godz: 09:00
Przebudowa istniejącej instalacji wody lodowej dla potrzeb Pawilonu Diagnostyczno- Zabiegowego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.
Znak sprawy: 294 ZP/2020

UWAGI: Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w dniu 12.03. 2020 o godz. 10:00 terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Miejsce spotkania: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 7 Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Agata Mazur 2) W zakresie merytorycznym: Jolanta Mazur,
162020-02-27
godz:13:09
2020-03-06
godz: 09:00
„Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.
Znak sprawy: Spr. 282 ZP/2020
172020-01-28
godz:10:15
2020-02-10
godz: 09:00
„Cykliczne dostawy sond do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) oraz prowadników do pomiaru gradientu przezzwężeniowego (FFR) wraz z dzierżawą odpowiednich konsol dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat”.
Znak sprawy: Spr. 1380 ZP/2019

UWAGI: UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
182020-01-22
godz:12:14
2020-01-27
godz: 09:15
"Usługa doradcza przygotowania Studium Wykonalności, wniosku o dofinansowanie oraz koncepcji technicznej projektu planowanego do złożenia w ramach RPO WP 2.1”
Znak sprawy: poz. 98 ZP/2020
192020-01-16
godz:12:10
2020-02-05
godz: 09:00
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny: Cykliczne dostawy odczynników , materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do badań immunohematologicznych w systemie mikrokolumnowym wraz z dzierżawą i instalacja automatycznego analizatora immunohematologicznego dla potrzeb Pracowni Serologii Transfuzjologiczej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat od daty podpisania umowy .
Znak sprawy: 56

UWAGI: Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Agata Mazur 2) W zakresie merytorycznym: Joanna Żak ,Marcin Tutak
202019-10-25
godz:10:16
2019-11-14
godz: 09:00
Cykliczne dostawy materiałów jednorazowych ,odczynników wraz z dzierżawą aparatury medycznej dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 1231 ZP/2019

UWAGI: Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Agata Mazur 2) W zakresie merytorycznym: Marta Rokicka
212019-10-09
godz:11:52
2019-10-18
godz: 09:00
Dostawa wyposażenia dla prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 1200 ZP/2019
222019-10-04
godz:10:57
2019-10-15
godz: 09:00
Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 1220 ZP/2019

UWAGI: Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Agata Mazur 2) W zakresie merytorycznym: Zofia Ciesielska - Grella
232019-09-10
godz:12:15
2019-09-20
godz: 09:00
Dostawa ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 1090 ZP/2019
242019-07-12
godz:11:38
2019-07-26
godz: 09:00
Świadczenie usług ochrony osób i mienia , grupy interwencyjnej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli w okresie 3 lat licząc od daty rozpoczęcia świadczenia usług.
Znak sprawy: 828 ZP/2019

UWAGI: Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Agata Mazur 2) W zakresie merytorycznym: Jolanta Mazur
252019-07-10
godz:08:33
2019-07-19
godz: 09:00
„Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”
Znak sprawy: Spr. 825 ZP/2019
262019-07-02
godz:08:27
2019-07-16
godz: 09:00
Cykliczne dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 690 ZP/2019

UWAGI: Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Agata Mazur 2) W zakresie merytorycznym: Janusz Zaguła
272019-06-11
godz:10:51
2019-06-24
godz: 09:00
Cykliczne dostawy pieczywa i artykułów spożywczych dla Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 686 ZP/2019

UWAGI: Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Agata Mazur 2) W zakresie merytorycznym: Krzysztof Wójcik
282019-06-03
godz:13:49
2019-06-14
godz: 10:00
"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli."
Znak sprawy: Spr. 673 ZP/2019
292019-05-17
godz:12:17
2019-06-05
godz: 09:00
Zamówienie prowadzone w związku z realizacją umowy o dofinansowanie: „Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli „ nr RPPK.03.02.00-18-0010/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „ Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa i modernizacja energetyczna prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 565 ZP/2019

UWAGI: zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w dniu 22.05.2019 o godz. 10:00
302019-03-01
godz:09:57
2019-03-11
godz: 09:00
„Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.
Znak sprawy: Spr. 225 ZP/2019

UWAGI: Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Krzysztof Wójcik e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
312019-02-14
godz:10:22
2019-03-01
godz: 09:00
„Całodobowa i we wszystkie dni tygodnia obsługa Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w zakresie tankowania samochodów w paliwa płynne i gazowe w okresie 2 lat od podpisania umowy”.
Znak sprawy: Spr. 220 ZP/2019

UWAGI: Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Wiesław Ludyjan e-mail : zam-publ@szpital-stw.com UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
322019-01-18
godz:13:27
2019-02-04
godz: 09:00
Dostawa odczynników do immunochemii oraz diagnostyki chorób zakaźnych do systemu VIDAS wraz z dzierżawą aparatu kompatybilnego dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 1352 ZP/2018

UWAGI: Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Agata Mazur 2) W zakresie merytorycznym: Marta Rokicka
332018-12-28
godz:11:18
2019-01-11
godz: 09:00
„Cykliczne dostawy materiałów szewnych na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.
Znak sprawy: Spr. 1466 ZP/2018

UWAGI: Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Magdalena Łokaj e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
342018-10-17
godz:14:28
2018-11-28
godz: 10:00
Zakup aparatury medycznej dla potrzeb bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Zamówienie prowadzone w związku z realizacją umowy o dofinansowanie: „Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług „ nr RPPK.06.02.01-18-0009/17-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „ Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Nazwa przedsięwzięcia: Zakup aparatury medycznej dla potrzeb bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 1240 ZP/2018

UWAGI: KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM: Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Jolanta Grab , Edyta Wyjadłowska e-mail : zam-publ@szpital-stw.com strona: www.szpital-stw.com
352018-10-17
godz:10:22
2018-11-29
godz: 09:00
„Cykliczne dostawy implantów kostnych, protez stawu biodrowego i kolanowego oraz elementów do zespoleń kostnych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.
Znak sprawy: Spr. 1232 ZP/2018

UWAGI: Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Dariusz Sowa e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
362018-10-17
godz:09:27
2018-10-29
godz: 09:00
„Cykliczne dostawy materiałów szewnych na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.
Znak sprawy: Spr. 973 ZP/2018

UWAGI: Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Magdalena Łokaj e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
372018-10-17
godz:07:45
2018-10-31
godz: 09:00
Cykliczne dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: Spr. 1260 ZP/2018
382018-10-12
godz:09:00
2018-11-22
godz: 09:00
„Cykliczne dostawy leków na potrzeby Apteki Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.
Znak sprawy: Spr. 1181 ZP/2018
392018-09-25
godz:12:30
2018-10-11
godz: 09:00
Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 1110 ZP/2108

UWAGI: w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Marek Ujda
402018-09-18
godz:07:54
2018-09-28
godz: 09:00
Dostawa samochodu zamkniętego typu furgon do przewozu osób dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 1125 ZP/2018

UWAGI: Wymagany termin wykonania zamówienia: Dostawa przedmiotu zamówienia: od 4 tygodni do 6 tygodni od daty podpisania umowy. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Jolanta Mazur e-mail : zam-publ@szpital-stw.com strona: www.szpital-stw.com
412018-09-11
godz:13:32
2018-09-26
godz: 09:00
BUDOWA SZATNI DLA PERSONELU MEDYCZNEGO POD PODJAZDEM DO PIERWSZEGO PAWILONU POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI
Znak sprawy: Spr. 1007 ZP/A/2018

UWAGI: U w a g a : zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w dniu 14 .09. 2018r o godz. 10:00 W sprawie wizji lokalnej proszę o kontakt z Panią/ Panem Agata Mazur tel 15/ 843 3201 , Paweł Stagun tel. 15 843-32-84.
422018-09-07
godz:13:29
2018-09-14
godz: 09:00
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia , grupy interwencyjnej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli w okresie 1 roku licząc od daty rozpoczęcia świadczenia usług.
Znak sprawy: Spr. 913 ZP/2018
432018-09-07
godz:11:37
2018-09-14
godz: 11:00
Dostawa ambulansu z wyposażeniem na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 1090 ZP/2018

UWAGI: Wymagany termin wykonania zamówienia: Dostawa przedmiotu zamówienia: do 10 tygodni od daty podpisania umowy ZMIANA TERMINU : 17.09.2018
442018-08-29
godz:13:39
2018-09-07
godz: 10:45
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SIWZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Znak sprawy: 770 ZP/2018
452018-08-16
godz:11:49
2018-08-29
godz: 09:00
„Dostawa ambulansu z wyposażeniem na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.
Znak sprawy: Spr. 587ZP/2018

UWAGI: Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 29.08.2018r. Godzina oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
462018-07-17
godz:10:47
2018-07-30
godz: 09:00
„Cykliczne dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku od podpisania umowy”.
Znak sprawy: Spr. 884 ZP/2018

UWAGI: Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Magdalena Łokaj ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 30.07.2018
472018-07-16
godz:08:14
2018-07-31
godz: 09:00
„Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.
Znak sprawy: Spr. 835 ZP/2018

UWAGI: Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Marek Ujda e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
482018-07-06
godz:14:38
2018-07-17
godz: 09:00
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających w ramach realizacji zadania pod nazwą Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu Stalowej Woli jako element polepszenia świadczonych usług.
Znak sprawy: Spr. 842 ZP/2018

UWAGI: Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są : W zakresie formalnym : Agata Mazur, e-mail : zam-publ@szpital-stw.com , fax 15 843 33 97 UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert W zakresie merytorycznym: Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych Jolanta Mazur, Kierownik Działu Techniczo -Eksploatacyjnego Stanisław Szymański, e-mail : zam-publ@szpital-stw.com , fax 15 843 33 97
492018-07-05
godz:14:33
2018-07-20
godz: 09:00
Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń II Pawilonu Szpitala z przeznaczeniem na Izbę Przyjęć oraz rozbudowa II Pawilonu Szpitala o łącznik komunikacyjny wykonywane na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Znak sprawy: 765 ZP/2018

UWAGI: ZMIANA TERMINU na 23-07-2018 Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są : W zakresie formalnym : Agata Mazur środki komunikacji elektronicznej e-mail : zam-publ@szpital-stw.com W zakresie merytorycznym: Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno- Eksploatacyjnych Jolanta Mazur, Kierownik Działu Techniczo -Eksploatacyjnego Stanisław Szymański środki komunikacji elektronicznej: zam-publ@szpital-stw.com
502018-04-30
godz:10:42
2018-05-29
godz: 10:00
Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających w ramach realizacji zadania pod nazwą Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu Stalowej Woli jako element polepszenia świadczonych usług.
Znak sprawy: Spr. 440 ZP/2018

UWAGI: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA : 29-05-2018 godz. 10:00 i OTWARCIA OFERT: 29-05-2018 godz:10:30 Uwaga : zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w dniu 09.05.2018 o godz. 10:00 terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. W sprawie wizji lokalnej proszę o kontakt z P. Stanisławem Szymańskim tel. 15 843-32-84.
512018-04-18
godz:13:05
2018-05-28
godz: 09:00
Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego ,obłożeń pól operacyjnych dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat , licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 460 ZP/2018

UWAGI: KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM: 1. W zakresie formalnym: Agata Mazur 2. W zakresie merytorycznym: Zofia Dłużniak
522018-04-18
godz:09:24
2018-06-04
godz: 09:00
„Cykliczne dostawy implantów kostnych, protez stawu biodrowego i kolanowego oraz elementów do zespoleń kostnych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.
Znak sprawy: Spr. 366 ZP/2018
532018-04-17
godz:11:49
2018-05-29
godz: 09:00
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury do wykonywania badań dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat na n/w zadania: Zadanie nr 1 –Dzierżawa zintegrowanego systemu do badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z odczynnikami i materiałami zużywalnymi, oraz aparatami typu beck-up dla tych badań(zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia). Zadanie nr 2 – Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia). Zadanie nr 3 –Dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń do analizatora moczu (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).
Znak sprawy: 450 ZP/2018

UWAGI: KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM: 1. W zakresie formalnym: Agata Mazur 2. W zakresie merytorycznym: Bogumiła Kowalczyk
542018-04-10
godz:10:18
2018-04-20
godz: 09:00
„Cykliczne dostawy artykułów mleczarskich dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.
Znak sprawy: Spr. 315 ZP/2018
552018-03-23
godz:07:52
2018-05-10
godz: 09:00
cykliczne dostawy dializatorów, linii krwi, igieł do dializ, cewników, koncentratów, materiałów zużywalnych, opatrunków dla Stacji Dializ wraz z dzierżawą aparatów do hemodializy oraz cykliczne dostawy materiałów i roztworów do ciągłej terapii nerkozastępczej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: Spr. 370 ZP/2018

UWAGI: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 10-05-2018
562018-03-05
godz:07:20
2018-04-12
godz: 09:00
„Cykliczne dostawy leków na potrzeby Apteki Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”
Znak sprawy: Spr. 230 ZP/2018
572018-02-22
godz:13:51
2018-03-05
godz: 11:00
„Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.
Znak sprawy: Spr. 255 ZP/2018
582018-02-22
godz:08:42
2018-03-15
godz: 09:00
Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla zadania pod nazwą: Rozbudowa drugiego pawilonu w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli o łącznik komunikacyjny oraz dla zadania pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni zdrowia przy ul. Wyszyńskiego 2 w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli z przeznaczeniem na gabinety lekarskie
Znak sprawy: Spr. 118 ZP/2018

UWAGI: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 15.03.2018
592018-01-22
godz:07:23
2018-03-26
godz: 09:30
„Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.
Znak sprawy: Spr. 99ZP/2018

UWAGI: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 26.03.2018R.
602018-01-17
godz:11:37
2018-02-02
godz: 09:00
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury na potrzeby Pracowni Mikrobiologicznej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na okres 3 lat od daty podpisania umowy.
Znak sprawy: 100 ZP/2018

UWAGI: W zakresie formalnym: Agata Mazur tel. 15/843 32 01 W zakresie merytorycznym: Marta Rokicka tel. 15/843 33 62
612018-01-10
godz:09:39
2018-01-22
godz: 09:00
Całodobowa i we wszystkie dni tygodnia obsługa Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w zakresie tankowania samochodów w paliwa płynne i gazowe na okres 1 rok
Znak sprawy: 66 ZP/2018

UWAGI: OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU: W zakresie formalnym: Agata Mazur tel.15/8433201 W zakresie merytorycznym: Andrzej Zaworski tel.15/8433316
622017-11-17
godz:13:30
2017-11-30
godz: 09:00
Obsługa bankowa Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, licząc od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Znak sprawy: Spr. 1250 ZP/2017
632017-10-25
godz:13:58
2017-11-07
godz: 09:00
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat , licząc od daty podpisania umowy.
Znak sprawy: 950 ZP/2017
642017-10-11
godz:09:14
2017-10-24
godz: 09:00
Dostawa sprzętu medycznego przeznaczonego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Znak sprawy: 1040 ZP/2017

UWAGI: KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM: 1. W zakresie formalnym: Agata Mazur 2. W zakresie merytorycznym: Aleksander Zieliński e-mail : zam-publ@szpital-stw.com strona: www.szpital-stw.com
652017-09-26
godz:10:11
2017-10-11
godz: 09:00
Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie robót elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych w pomieszczeniach kuchni głównej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 1002 ZP/2017

UWAGI: Termin wizji lokalnej 29 września 2017 roku, godz.13:00. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Antoni Bochnak, Stanisław Szymański, Agata Mazur
662017-09-26
godz:09:11
2017-11-03
godz: 09:00
Cykliczne dostawy sond do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) oraz prowadników do pomiaru gradientu przezzwężeniowego (FFR) wraz z dzierżawą odpowiednich konsol dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat.
Znak sprawy: Spr. 800 ZP/2017
672017-09-22
godz:08:11
2017-10-09
godz: 09:00
Przebudowa pomieszczeń II Pawilonu Szpitala z przeznaczeniem na świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Znak sprawy: 964 ZP/2017

UWAGI: Termin wizji lokalnej 28 września 2017 roku godz. 10:00. Z uwagi na prowadzenie robót przy czynnych jednostkach szpitala bez możliwości wyłączenia ich z działalności medycznej zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Antoni Bochnak, Stanisław Szymański, Agata Mazur
682017-09-15
godz:13:55
2017-09-25
godz: 09:00
Świadczenie usług ochrony osób i mienia , grupy interwencyjnej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli w okresie 1 roku licząc od daty rozpoczęcia świadczenia usług
Znak sprawy: Spr. 820 ZP/2017
692017-09-14
godz:12:17
2017-09-29
godz: 09:00
Wykonanie zamiennego projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy Szatni personelu medycznego pod podjazdem do Pierwszego pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 924 I ZP/A/2017

UWAGI: Termin wizji lokalnej 21 września 2017 roku, godz.11:00. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są : W zakresie formalnym : Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - Agata Mazur W zakresie merytorycznym: Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno- Eksploatacyjnych - Antoni Bochnak Kierownik Działu Techniczo -Eksploatacyjnego - Stanisław Szymański e-mail : zam-publ@szpital-stw.om
702017-08-14
godz:12:08
2017-09-26
godz: 09:00
Cykliczne dostawy cewników balonowych i zestawów do ochrony dystalnej dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku od podpisania umowy.
Znak sprawy: 810 ZP/2017
712017-08-08
godz:07:58
2017-09-18
godz: 09:00
Cykliczne dostawy leków , materiałów opatrunkowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 700 ZP/2017
722017-08-03
godz:09:45
2017-09-12
godz: 09:00
Cykliczne dostawy obłożeń pól operacyjnych, zestawów, serwet i odzieży operacyjnej dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 684 ZP/2017

UWAGI: OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU: 1. W zakresie formalnym: Agata Mazur 2. W zakresie merytorycznym: Zofia Dłużniak
732017-07-31
godz:07:35
2017-09-14
godz: 09:00
Cykliczne dostawy płynów infuzyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat , licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 655 ZP/2017
742017-07-05
godz:09:10
2017-08-11
godz: 09:00
Świadczenie usług prania, dezynfekcji, prasowania, maglowania i reperacji bielizny i odzieży szpitalnej dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Znak sprawy: Spr. 650 ZP/2017
752017-06-07
godz:13:14
2017-06-26
godz: 09:00
Cykliczne dostawy mięsa wieprzowego i drobiowego oraz ich przetworów dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 583 ZP/2017
762017-05-08
godz:09:37
2017-05-25
godz: 09:00
Dostawa zestawu laparoskopowego z wyposażeniem dodatkowym, dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 123 ZP/2017

UWAGI: OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU: W zakresie formalnym: Bernadetta Sędrowicz – Iskra 15/843 33 97 W zakresie merytorycznym: Jolanta Grab 15/843 32 07
772017-04-19
godz:12:57
2017-05-11
godz: 09:00
Przebudowa Oddziału Pediatrycznego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli część I : przebudowa pomieszczeń po kuchni mlecznej z przeznaczeniem na izolatkę i gabinet zabiegowy
Znak sprawy: Spr. 235 ZP/2017
782017-04-18
godz:09:25
2017-05-26
godz: 09:00
Cykliczne dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 - roku, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 406 ZP/2017

UWAGI: OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU: W zakresie formalnym: Bernadetta Sędrowicz - Iskra tel. 15 / 843 33 97. W zakresie merytorycznym: Zofia Dłużniak tel.15/84 33 282
792017-03-29
godz:09:40
2017-05-18
godz: 09:00
Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat , licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 309 ZP/ 2017

UWAGI: OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU: 1. W zakresie formalnym: Bernadetta Sędrowicz – Iskra tel. 15 / 843 33 97 2. W zakresie merytorycznym: Zofia Dłużniak tel.15/84 33 282
802017-03-28
godz:11:17
2017-04-12
godz: 09:00
Opracowanie projektów wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla zadania pod nazwą: Dostosowanie Bloku Operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych.
Znak sprawy: 64 ZP/2017

UWAGI: Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są : W zakresie formalnym : Bernadetta Sędrowicz – Iskra e-mail : zam-publ@szpital-stw.om tel/fax. 15/843 33 97 W zakresie merytorycznym: Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno- Eksploatacyjnych Antoni Bochnak, tel: 15 /843 32 10 e-mail :techniczny@szpital-stw.com Kierownik Działu Techniczo -Eksploatacyjnego Stanisław Szymański tel/15/ 843 32 84 e-mail:inwestycje@szpital-stw.com
812017-03-21
godz:09:14
2017-04-28
godz: 09:00
Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku od podpisania umowy.
Znak sprawy: Spr. 312 ZP/2017
822017-03-08
godz:07:21
2017-04-06
godz: 09:00
Budowa lądowiska wyniesionego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 200 A ZP/2017
832017-02-16
godz:11:29
2017-03-17
godz: 09:00
Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby Izby Przyjęć w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 200 ZP/2017

UWAGI: ZMIANA TERMINU 17.03.2017
842016-12-09
godz:09:19
2017-01-23
godz: 09:00
Cykliczne dostawy leków dla potrzeb Apteki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w Stalowej Woli w okresie 1 roku, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: Spr. 927 ZP/2016
852016-11-29
godz:10:25
2017-01-20
godz: 09:00
Dostawa aparatu angiograficznego w formie leasingu finansowego dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 1310 ZP/2016

UWAGI: ZMIANA TERMINU -20.01.2017
862016-10-27
godz:13:46
2016-11-18
godz: 10:00
Dostawa ambulansu typu C dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 1156 ZP/2016
872016-08-01
godz:12:22
2016-09-30
godz: 10:00
Cykliczne dostawy igieł dializacyjnych tętniczych, opatrunków typu „Pushban” i dializatorów kapilarnych z błoną syntetyczną z dla potrzeb Stacji Dializ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 875 ZP/2016

UWAGI: Maria Sokal– Oddział Nefrologii i Dializoterapii , tel. 15/843 33 45 ,w godz. 9:00 – 12:00 (merytoryka ) Magdalena Stasiak – Pracownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 15 843 33 97, w godz. 9:00 – 14:00 (sprawy formalne)
882016-08-01
godz:10:50
2016-09-19
godz: 10:00
Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2- lat, licząc od daty podpisania umowy na nw/Zadania : Zadanie nr 1 –Kaniule dożylne z biokompatybilnego poliuretanu Zadanie nr 2 - Kaniule dożylne z podwójnie oczyszczonego teflonu Zadanie nr 3 - Kaniule dożylne z teflonu FEP
Znak sprawy: 845 ZP/2016

UWAGI: Zofia Duźniak - Pięlegniarka Naczelna Szpitala w godz. 9:00 – 13:00 , Bernadetta Sędrowicz -Iskra - Dz. Zam. Publ. i Zaopatrzenia w godz. 9:00 – 13:00 , tel.15 /843 33 97
892016-08-01
godz:09:54
2016-09-21
godz: 10:00
Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i  dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, w okresie jednego roku od daty podpisania
Znak sprawy: 853 ZP/2016

UWAGI: Iwona Kumięga - Oddział Kardiologii Inwazyjnejtel.15/843 31 34 Agata Mazur - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel.15/843 32 01 ZMIANA ( Ilości w zadaniu nr 10,11, Wadium , terminu)
902016-08-01
godz:09:26
2016-09-09
godz: 10:00
Cykliczne dostawy rękawic diagnostycznych, chirurgicznych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 802 ZP/ 2016

UWAGI: mgr Justyna Dąbek Specjalista d/s Epidemiologii tel.15/843 33 72 mgr Agata Mazur -Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel.15/843 32 01
912016-07-27
godz:16:28
2016-08-30
godz: 10:00
Dostawa jednego kompletu zestawu artroskopowego z wyposażeniem dodatkowym dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii i Ortopedii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 367ZP/2016

UWAGI: Osobami uprawnionymi do kontaktów są: Merytoryka: Jolanta Grab – Kierownik Bloku Operacyjnego tel.15/843 32 07 Sprawy formalne – Agata Mazur – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel.15/843 3201
922016-07-27
godz:09:43
2016-09-05
godz: 10:00
Cykliczne dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 836 ZP/2016

UWAGI: Magdalena Łokaj - Apteka ( merytoryka) w godz. 9:00 – 11:00 tel.15/843 33 67 Bernadetta Sędrowicz-Iskra - Dział Zam. Publ. i Zaopatrz. ( sprawy formalne ) w godz. 9:00 – 13:00 tel15/843 33 97
932016-07-26
godz:13:38
2016-08-22
godz: 10:00
Dostawa konsoli lekarskiej do tomografu komputerowego wielorzędowego TSX-303A (Aquilion Prime) dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 860 ZP/2016

UWAGI: Osoby do kontaktu: Agata Mazur- Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Wojciech Gutowski- Kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej
942016-07-22
godz:14:12
2016-08-12
godz: 10:00
Dostawa ambulansu typu C z zabudową razem z noszami dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 12 tygodni licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 750 ZP/2016r

UWAGI: mgr inż. Antoni Bochnak - Z-ca Dyrektora ds. Adm. Eksploatacyjnych w godz. 9.00 – 12.00, merytoryka ( tel.15/84 33 210 ) mgr Agata Mazur - Kierownik Działu Zamówień Publicznych w godz.9.00 –12.00, sprawy formalne ( tel.15/84 33 201 )
952016-07-11
godz:13:38
2016-07-29
godz: 10:00
Cykliczne dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: Spr. 720 ZP/2016

UWAGI: Agata Mazur- Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. (0-15) 8433201 w godz. 9:00 – 14:00 Agata Kwaśniewicz- Story - Pielęgniarka Epidemiologiczna tel. (0-15) 8433372 w godz. 9:00 -14:00
962016-07-05
godz:10:06
2016-08-10
godz: 09:45
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 715 ZP/2016

UWAGI: Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach merytorycznych jest: mgr inż Antoni Bochnak tel. 15 843 32 10 w godz. 9.00-14.00 mgr inż Stanisław Szymański tel. 15 843 32 84 w godz. 9.00-14.00
972016-07-05
godz:09:10
2016-07-21
godz: 10:00
Dostawa aparatu USG trzygłowicowego i aparatu USG czterogłowicowego dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 723 ZP/2016

UWAGI: Wojciech Gutowski - Kierownik Pracowni Diagnostyczno Obrazowej(merytoryka) Agata Mazur - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (sprawy formalne) ZMIANA TERMINU: termin składania i otwarcia ofert na dzień 22.07.2016 r
982016-06-16
godz:13:10
2016-07-01
godz: 10:00
Przebudowę głównego węzła sanitarnego Oddziału Kardiologicznego I i Oddziału Pediatrycznego oraz przebudowę sali chorych nr 435 w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 562 ZP/16r

UWAGI: Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego- mgr inż. Stanisław Szymański tel.15 843 32 84
992016-06-14
godz:08:41
2016-06-27
godz: 11:00
Cykliczne dostawy sond do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) oraz prowadników do pomiaru gradientu przezzwężeniowego (FFR) wraz z dzierżawą odpowiednich konsol dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku, licząc od daty podpisania umowy.
Znak sprawy: 597 ZP/2016

UWAGI: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 28.06.2016
1002016-06-06
godz:07:28
2016-07-14
godz: 11:00
Cykliczne dostawy materiałów szewnych dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie dwóch lat, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 95 ZP/2016
1012016-06-01
godz:09:15
2016-07-12
godz: 11:00
Cykliczne dostawy leków dla potrzeb Apteki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 18 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy.
Znak sprawy: 575 ZP/2016
1022016-05-20
godz:12:30
2016-06-09
godz: 11:00
Cykliczne dostawy gazów medycznych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 540ZP/16
1032016-04-27
godz:09:37
2016-05-11
godz: 11:00
Cykliczne dostawy pieczywa i artykułów spożywczych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat , licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: Spr. 344 ZP/2016
1042016-04-20
godz:09:17
2016-05-27
godz: 11:00
Dostawa aparatu śródoperacyjnego RTG z ramieniem C i wyposażeniem dodatkowym w formie leasingu finansowego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 395 ZP/2016
1052016-04-04
godz:07:54
2016-05-12
godz: 11:00
Cykliczne dostawy materiałów chirurgicznych dla potrzeb Oddziału Okulistyki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat od daty podpisania umowy
Znak sprawy: Spr. 369 ZP/2016
1062016-03-23
godz:08:24
2016-05-06
godz: 11:00
Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2- lat, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: Spr. 106 ZP/2016
1072016-03-09
godz:09:27
2016-04-18
godz: 11:00
Cykliczne dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 112 ZP/2016
1082016-03-02
godz:09:17
2016-04-12
godz: 11:00
Cykliczne dostawy odczynników do immunochemii oraz diagnostyki chorób zakaźnych do systemu VIDAS wraz z dzierżawą aparatu kompatybilnego dla potrzeb Pracowni Analitycznej Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 24 m-cy, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 107 ZP/2016
1092016-02-18
godz:13:37
2016-03-10
godz: 11:00
Wykonanie robót budowlanych w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli polegających na: 1. adaptacji pomieszczeń po zapleczu Pracowni RTG na Poradnię Hematologiczną, Poradnię Leczenia Bólu i Poradnię Logopedyczną 2. przebudowie węzła sanitarnego Administracji
Znak sprawy: 120 ZP/2016
1102016-02-09
godz:09:38
2016-03-17
godz: 11:00
Cykliczne dostawy leków dla potrzeb Apteki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 7 m-cy, licząc od daty podpisania umowy:
Znak sprawy: Spr. 184 ZP/2016
1112016-01-21
godz:12:51
2016-02-04
godz: 11:00
Cykliczne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie dwóch lat , licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 25 ZP/2016
1122016-01-18
godz:13:58
0000-00-00
godz: 00:00
Korekta projektu budowlano-wykonawczego lądowiska wyniesionego dla śmigłowców lotnictwa ratunkowego nad dachem Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z przedmiarami, kosztorysem inwestorskim oraz STWiORB
Znak sprawy: Poz. 1196.ZP/D/2015
1132015-12-17
godz:14:24
2015-12-30
godz: 11:00
Dostawa jednego kompletu zestawu laparoskopowego, jednego kompletu zestawu artroskopowego z wyposażeniem dodatkowym dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii i Ortopedii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 737 ZP / 2015
1142015-12-15
godz:10:33
2015-12-29
godz: 11:00
Badanie, czyszczenie i dezynfekcja przewodów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli wraz z udokumentowaniem tych czynności w wersji elektronicznej
Znak sprawy: 1184 I C ZP/2015

UWAGI: Termin realizacji przedmiotu zamówienia: I przegląd (badanie,czyszczenie i dezynfekcja) w terminie do czterech tygodni od daty podpisania umowy II przegląd (badanie,czyszczenie i dezynfekcja) w terminie 12 m-cy od upływu I przeglądu.
1152015-11-13
godz:13:04
2015-11-25
godz: 11:00
Konserwacja i przeglądy urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją w budynkach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 858 I ZP/2015

UWAGI: Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert na dzień 26 listopada 2015 roku
1162015-11-13
godz:09:48
2015-11-24
godz: 11:00
Dostawa urządzenia do pomiarów hemodynamicznych metodą termodylucji przezpłucnej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 1139 ZP/2015
1172015-11-09
godz:14:03
2015-11-23
godz: 11:00
Dzierżawa w pełni automatycznego analizatora do badań parametrów krytycznych oznaczania pochodnych hemoglobiny oraz cykliczne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla potrzeb Pracowni Analitycznej Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat , licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 1167 ZP / 2015r
1182015-11-09
godz:10:21
2015-12-15
godz: 11:00
Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 1168 ZP/2015
1192015-11-03
godz:09:28
2015-11-20
godz: 11:00
Cykliczne dostawy odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego dla potrzeb Pracowni Analitycznej Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat , licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 1141 ZP/2015
1202015-11-02
godz:09:11
2015-12-09
godz: 11:00
Cykliczne dostawy dializatorów, linii krwi, igieł do dializ, cewników, koncentratów, materiałów zużywalnych, opatrunków typu „Pushban” dla potrzeb Stacji Dializ oraz materiałów i roztworów do ciągłej terapii nerkozastępczej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat, licząc od daty podpisania umowy.
Znak sprawy: 923 ZP/2015

UWAGI: Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: Maria Sokal– Oddział Nefrologii i Dializoterapii tel.15/843 33 45 w godz. 9:00 – 12:00 (merytoryka dot. zada zań od nr 1 do nr 10) Ewa Zuba – OAi IT tel. 15/843 33 92 w godz. 9:00 – 12:00 ( merytoryka dot. zadań nr 11 ,nr 12) Elżbieta Pamuła – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 15/843 32 01 w godz. 9:00 – 14:00 (sprawy formalne)
1212015-10-28
godz:10:47
2015-12-04
godz: 11:00
Całodobowe utrzymanie czystości i świadczenie transportu wewnątrzszpitalnego wraz z wykonywaniem usług towarzyszących w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat, licząc od daty rozpoczęcia świadczenia usługi
Znak sprawy: Spr. 1066 ZP/2015

UWAGI: Przesuwa się termin składania ofert na 21.12.2015r. Miejsce, godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
1222015-10-27
godz:10:11
2015-11-06
godz: 12:00
Wykonanie robót elektrycznych w Rozdzielni R1 znajdującej się w I Pawilonie Szpitalnym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 1031.I.ZP/2015

UWAGI: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych( Dz. Ustaw z 2013 roku, poz.907 ze zm.) Dnia 21 grudnia 2015 roku została zawarta umowa z Wykonawcą: Wiesław Małek FUH ELBUDPOL, ul. Handlowa 13, 37-450 Stalowa Wola
1232015-09-28
godz:11:42
2015-10-14
godz: 11:00
Dostawa odczynników do badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch automatycznych analizatorów hematologicznych 3 DIFF i 5 DIFF z obsługą serwisową dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat , licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 1043 ZP/2015
1242015-09-24
godz:08:31
2015-10-09
godz: 11:00
Cykliczne dostawy artykułów gospodarczych i środków czyszczących dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku , licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 992 ZP/2015
1252015-09-22
godz:11:20
2015-10-07
godz: 11:00
Wykonanie robót budowlanych w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli polegających na: 1.przebudowie węzła sanitarnego w II Pawilonie – Oddział Ginekologii 2.przebudowie pomieszczeń w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
Znak sprawy: 744 ZP/2015

UWAGI: Termin realizacji przedmiotu zamówienia: max. 8 tygodni od daty podpisania umowy
1262015-09-09
godz:10:22
2015-10-20
godz: 11:00
Usługa udzielenia kredytu bankowego w wysokości 7 mln PLN dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, z okresem spłaty 10 lat w ratach miesięcznych
Znak sprawy: Spr. 995 ZP/2015
1272015-09-08
godz:14:21
2015-10-01
godz: 12:00
Wykonanie projektu budowlanego i programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy pomieszczeń drugiego piętra Pierwszego Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Poz. 944.I.ZP/2015

UWAGI: Postępowanie o wartości niższej, niż 30 tys. EURO. Realizacja na podstawie art 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
1282015-09-01
godz:10:23
2015-09-14
godz: 11:00
Dostawa odczynników do badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch automatycznych analizatorów hematologicznych 3 DIFF i 5 DIFF z obsługą serwisową dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku , licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 881 ZP/2015
1292015-08-31
godz:07:40
2015-10-05
godz: 11:00
Cykliczne dostawy leków dla potrzeb Apteki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku, licząc od daty podpisania umowy:
Znak sprawy: 877 ZP/2015
1302015-08-26
godz:11:05
2015-09-14
godz: 12:00
Dostawa analogowego aparatu RTG typu Telekomando dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 911 ZP/2015

UWAGI: Przesuwa się termin składania ofert na dzień 14 września na godz. 12.00, otwarcia ofert na dzień 14 września na godz. 12.30
1312015-07-15
godz:13:13
2015-08-07
godz: 11:00
Wymiana dźwigu łóżkowego nr 1 w II Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 489 ZP/2015
1322015-07-14
godz:12:19
2015-07-30
godz: 11:00
Dostawa aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 398 ZP/2015
1332015-06-29
godz:14:33
2015-07-14
godz: 11:00
Cykliczne dostawy warzyw i owoców dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, w okresie jednego roku od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 661 ZP/2015
1342015-06-29
godz:13:53
2015-07-20
godz: 11:00
Dostawa ambulansu typu C oraz noszy głównych z transporterem dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 693 ZP/2015
1352015-06-17
godz:10:40
2015-07-06
godz: 11:00
Dostawa aparatu RTG z kratką BUCKY ( kostno-płucnego) dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 334 ZP/2015

UWAGI: DOSZCZEGÓŁOWIENIE SIWZ i ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
1362015-06-16
godz:08:27
2015-07-02
godz: 11:00
Dzierżawa automatycznego analizatora koagulologicznego ,kompatybilnego z aparatem CC 3003 prod. Bio- Ksel Grudziądz wraz z cyklicznymi dostawami odczynników dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 613 ZP/2015
1372015-06-01
godz:07:44
2015-07-17
godz: 11:00
Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 555 ZP/2015

UWAGI: UWAGA : zmiany do SIWZ i ogłoszenia. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
1382015-05-13
godz:08:33
2015-05-28
godz: 11:00
Dostawa echokardiografu dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 479 ZP/2015
1392015-04-28
godz:08:40
2015-05-08
godz: 11:00
Cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, fax i komputerów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 342 ZP/2015
1402015-04-22
godz:10:31
2015-06-01
godz: 11:00
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Znak sprawy: 406 ZP/2015
1412015-04-03
godz:11:15
2015-04-30
godz: 11:00
Wykonanie projektu budowlanego i programu funkcjonalno - użytkowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na I piętrze Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”. ZMIANA NAZWY Wykonanie zamiennego projektu budowlanego i programu funkcjonalno-użytkowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, sal operacyjnych, Pracowni Endoskopowej i Centralnej Sterylizatorni w Pawilonie Diagnostyczno – Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 273 ZP/2015

UWAGI: Zmieniono m.in. nazwę i zakres zamówienia i termin składania ofert. Wszystkie zmiany naniesiono w SIWZ kolorem czerwonym.
1422015-04-03
godz:08:29
2015-04-17
godz: 11:00
Dostawa lasera diodowego z torem wizyjnym dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 248 ZP/2015
1432015-03-10
godz:12:13
2015-03-20
godz: 11:00
Cykliczne dostawy sond do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) oraz prowadników do pomiaru gradientu przezzwężeniowego (FFR) wraz z dzierżawą odpowiednich konsol dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 255 ZP/2015
1442015-03-04
godz:10:56
2015-03-19
godz: 11:00
Dostawa dwóch kolonoskopów dla potrzeb Pracowni Endoskopowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 249 ZP/2015
1452015-03-02
godz:13:04
2015-03-16
godz: 11:00
Cykliczne dostawy artykułów mleczarskich dla potrzeb Magazynu Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 246 ZP/2015
1462015-02-23
godz:07:20
2015-04-07
godz: 11:00
Cykliczne dostawy leków dla potrzeb Apteki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 6 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: Spr. 209 Zp/2015
1472015-01-26
godz:13:52
2015-02-02
godz: 14:00
Wykonanie plakietek informacyjnych w ramach promocji projektu: Kompleksowa Informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM
Znak sprawy: Poz. 75 ZP/2015

UWAGI: Postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. Ustaw z 2013 roku, poz. 907 z późn.zmianami)
1482014-12-22
godz:09:50
2015-01-12
godz: 11:00
Cykliczne dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 1386 ZP/2014
1492014-12-19
godz:11:46
2015-01-08
godz: 11:00
I. Dostawa z instalacją sprzętu i oprogramowania II. Licencja serwera bazodanowego – podniesienie wersji III. Budowa i uruchomienie sieci Wi-Fi IV. Dostawa i instalacja negatoskopów elektronicznych w ramach projektu: „Kompleksowa Informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM”
Znak sprawy: Spr. 1398 ZP/2014

UWAGI: Zmieniono termin składania ofert na 08.01.2015 r.
1502014-12-01
godz:10:32
2014-12-12
godz: 11:00
Cykliczne dostawy artykułów spożywczych sypkich dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 1302 ZP/2014
1512014-11-27
godz:13:10
2014-12-08
godz: 12:00
Budowa pomieszczeń Działu Analiz i Rozliczeń z NFZ w Pawilonie Diagnostyczno- Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 1289 ZP/2014

UWAGI: Zaproszenie do udziału w konkursie ofert.Procedura poza ustawą Prawo zamówień publicznych.
1522014-11-27
godz:09:19
2014-12-08
godz: 11:00
Sukcesywne dostawy zestawów komputerowych typu all-in-one – 40 kpl oraz drukarek sieciowych – 20 kpl dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, w okresie jednego roku od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 1273 ZP/2014
1532014-11-06
godz:08:28
2014-11-19
godz: 11:00
Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą aparatury do wykonywania tych badań dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego SP ZZOZ w Stalowej Woli, w okresie trzech lat licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 1199 ZP/2014r
1542014-10-23
godz:09:40
2014-12-05
godz: 11:00
Dostawa tomografu komputerowego dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr 1130 ZP/2014

UWAGI: Zmieniono Opis Przedmiotu Zamówienia. ZMIANA II.
1552014-10-17
godz:08:08
2014-10-30
godz: 11:00
Obsługa bankowa Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, licząc od dnia 1 stycznia 2015 roku
Znak sprawy: Spr. 1077 ZP/2014
1562014-10-09
godz:09:35
2014-10-22
godz: 11:00
Cykliczne dostawy filtrów antybakteryjnych medycznych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat , licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 1073 Zp/2014r
1572014-10-07
godz:11:09
2014-10-17
godz: 11:00
Świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat , licząc od daty podpisania umowy .
Znak sprawy: 920 ZP/2014
1582014-08-13
godz:09:40
2014-09-18
godz: 11:00
Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr.888ZP/14
1592014-07-30
godz:11:58
2014-08-14
godz: 11:00
Cykliczne dostawy materiałów medycznych i roztworów do ciągłej terapii nerkozastępczej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr 815 ZP/2014
1602014-07-29
godz:12:07
2014-09-04
godz: 11:00
Budowa kotłowni gazowej z modułem kogeneracyjnym
Znak sprawy: Spr. 814 ZP/14

UWAGI: Dialog konkurencyjny
1612014-07-23
godz:09:32
2014-09-01
godz: 11:00
Cykliczne dostawy dializatorów, linii krwi, igieł do dializ, cewników oraz koncentratów i materiałów zużywalnych, opatrunków typu „Pushban” dla potrzeb Stacji Dializ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku , licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 728 ZP/2014
1622014-07-07
godz:08:53
2014-08-20
godz: 09:45
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Znak sprawy: 619 ZP/2014
1632014-07-04
godz:14:13
2014-07-14
godz: 12:00
Dostawy gazów medycznych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr.759ZP/14
1642014-07-04
godz:09:56
2014-07-14
godz: 11:00
Dostawa ambulansu typu C dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 760 ZP/2014
1652014-07-03
godz:07:37
2014-08-11
godz: 11:00
Cykliczne dostawy leków dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr 675 ZP/2014
1662014-06-24
godz:13:38
2014-07-07
godz: 11:00
Cykliczne dostawy warzyw i owoców dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, w okresie 1- roku od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 690 ZP/2014r
1672014-06-06
godz:14:19
2014-06-16
godz: 11:00
Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby zintegrowanego systemu informatycznego z pełnym serwisem tych urządzeń i materiałami eksploatacyjnymi dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 573 ZP/14
1682014-05-27
godz:10:50
2014-07-01
godz: 11:00
Cykliczne dostawy płynów infuzyjnych dla potrzeb Apteki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat
Znak sprawy: 563 ZP/14r
1692014-05-16
godz:08:08
2014-05-27
godz: 11:00
Doposażenie dwóch ambulansów zespołów ratownictwa medycznego w urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej w ilości - 2 kpl. dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 425 ZP/2014
1702014-05-13
godz:08:25
2014-05-26
godz: 12:00
Dostawa 10 szt. kardiomonitorów oraz centrali monitorującej dla potrzeb Oddziału Kardiologi I Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr 420 ZP/2014

UWAGI: ZMIANA TERMINU składnia i otwarcia ofert na dzień 26.05.2014r. Złożenie ofert: do godz. 12.00, otwarcie ofert godz. 12.30.
1712014-04-29
godz:12:44
2014-05-20
godz: 11:30
Świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych i faksowych oraz dostępu do internetu na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie od 16 lipca 2014 roku do 15 lipca 2017 roku
Znak sprawy: Spr 498 ZP/2014

UWAGI: ZMIENIONO TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 20.05.2014 GODZINY SKŁADANIA I OTWARCIA ZMIENIONE JAK WYŻEJ
1722014-04-25
godz:14:36
2014-05-08
godz: 11:00
Dostawa sprzętu medycznego do ECPW ( cholangiopankreatografii wstecznej) dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 460 ZP/14
1732014-04-22
godz:08:45
2014-05-26
godz: 11:00
Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca przy Oddziale Kardiologii II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, w okresie jednego roku od daty podpisania
Znak sprawy: 438 ZP/2014
1742014-04-15
godz:10:29
2014-05-20
godz: 11:00
Cykliczne dostawy implantów kostnych, protez stawu biodrowego i kolanowego oraz elementów do zespoleń kostnych dla Bloku Operacyjnego Ortopedii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat
Znak sprawy: Spr. 413 ZP/14
1752014-04-15
godz:09:27
2014-04-29
godz: 11:00
Serwisowanie systemu telekomunikacyjnego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli w okresie czterech lat, począwszy od 1 czerwca 2014 roku
Znak sprawy:
1762014-03-27
godz:09:13
2014-05-05
godz: 11:00
Całodobowa i we wszystkie dni tygodnia obsługa Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w zakresie tankowania samochodów w paliwa płynne i gazowe w okresie 3 - lat , licząc od podpisania umowy
Znak sprawy: 363 ZP/2014
1772014-03-18
godz:08:14
2014-03-25
godz: 11:00
Dostawa szafy Rack z wyposażeniem i okablowaniem dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 353 ZP/2014
1782014-02-28
godz:14:28
2014-03-11
godz: 11:00
Cykliczne dostawy odczynników dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy.
Znak sprawy: Spr.290ZP/14
1792014-02-28
godz:07:52
2014-03-10
godz: 11:00
Cykliczne dostawy mięsa wieprzowego i drobiowego oraz ich przetworów dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat,licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: Spr 207 ZP/2014
1802014-02-26
godz:13:58
2014-03-06
godz: 11:00
Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Działu Rehabilitacji i Fizykoterapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Znak sprawy: Spr.253ZP/14
1812014-02-25
godz:09:11
2014-03-12
godz: 11:00
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych wykończeniowych w pomieszczeniach przeznaczonych na utworzenie nowoczesnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Pawilonie Diagnostyczno – Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – I etap
Znak sprawy: Spr 219 ZP/2014
1822014-02-14
godz:10:41
0000-00-00
godz: 00:00
Objęcie nadzorem autorskim oprogramowania INFOMEDICA
Znak sprawy:
1832014-02-07
godz:09:44
2014-02-18
godz: 11:00
Cykliczne dostawy prowadników do pomiaru przezzwężeniowego gradientu ciśnień FFR wraz z dzierżawą aparatu analizującego dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 180 ZP/2014
1842014-02-05
godz:14:16
2014-02-13
godz: 11:00
Dostawa zestawów narzędzi do zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych i zabiegów chirurgii naczyniowej dla Bloku Operacyjnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr 173 ZP/2014
1852014-02-04
godz:13:57
2014-02-17
godz: 11:00
Cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, fax i komputerów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 101 ZP/2014
1862014-01-21
godz:08:15
2014-01-31
godz: 11:00
Cykliczne dostawy filmów ogólnodiagnostycznych zielonoczułych i filmów mammograficznych oraz odczynników do ich obróbki, filmów tomograficznych do suchej kamery dokumentacyjnej termoczułej DRYSTAR 5302 dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie sześciu miesięcy , licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 86 ZP/2014r
1872014-01-14
godz:09:48
2014-01-28
godz: 11:00
Cykliczne dostawy jednorazowego zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą analizatora do automatycznego oznaczania OB dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 47ZP/14
1882014-01-14
godz:08:34
2014-01-23
godz: 11:00
Dostawa zestawu do endoskopii dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr.1456 ZP/13
1892014-01-09
godz:09:43
0000-00-00
godz: 00:00
Przeprowadzenie dialogu technicznego na: Budowa kotłowni gazowej z modułem kogeneracyjnym
Znak sprawy:
1902014-01-02
godz:13:36
0000-00-00
godz: 00:00
Dzierżawa serwisowa lampy RTG do tomografu komputerowego Asteion VF firmy Toshiba wraz z testami.
Znak sprawy: Spr 1563 ZP/2013
1912013-12-11
godz:08:05
2013-12-19
godz: 11:00
Dostawa lasera siatkówkowego oraz lasera typu YAG dla Oddziału Okulistyki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr.1129ZP/13
1922013-12-11
godz:07:25
2013-12-19
godz: 10:00
Cykliczne dostawy preparatów do odżywiania dojelitowego i glikolu metoksypolietylenowego dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 9 m-cy, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: Spr 1392 ZP/2013
1932013-11-22
godz:14:56
2013-12-05
godz: 11:00
Cykliczne dostawy artykułów sterylizacyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr.1348 ZP/2013
1942013-11-18
godz:08:28
2013-11-28
godz: 11:00
Cykliczne dostawy sond elektronicznych IVUS , sond mechanicznych IVUS oraz dzierżawa urządzenia do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) z funkcją pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 1350 ZP/2013r
1952013-10-30
godz:09:55
2013-12-12
godz: 11:00
Cykliczne dostawy materiałów szewnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie dwóch lat , licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 1299 ZP/2013r
1962013-10-30
godz:09:09
2013-11-12
godz: 11:00
Cykliczne dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku , licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: Spr 1305 ZP/2013
1972013-10-21
godz:09:13
2013-12-03
godz: 11:00
Cykliczne dostawy obłożeń pól operacyjnych, zestawów, serwet i odzieży operacyjnej dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat , licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 1262 ZP/2013r
1982013-10-10
godz:14:02
2013-10-23
godz: 11:00
Sukcesywne dostawy zestawów komputerowych typu All-In-One z ekranem LCD z podświetleniem LED oraz systemem operacyjnym Windows 7 Pro 64-bity PL
Znak sprawy: Spr 1084 ZP/2013
1992013-10-10
godz:09:31
2013-11-19
godz: 11:00
Usługa udzielenia kredytu bankowego w wysokości 3 mln 124 tys PLN dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z okresem spłaty 10 lat w ratach kwartalnych
Znak sprawy: Spr 1226 ZP/2013
2002013-10-08
godz:08:37
2013-10-16
godz: 11:00
Dostawa, montaż i uruchomienie autoklawu przelotowego z wyposażeniem dla Centralnej Sterylizatorni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z wszystkimi , niezbędnymi dla potrzeb instalacji urządzenia, pracami budowlano- instalacyjnymi
Znak sprawy: Spr 1206 ZP/2013
2012013-09-26
godz:10:36
2013-10-10
godz: 12:00
Badanie sprawozdania finansowego za 2013 rok w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli
Znak sprawy: Poz. 1205.I. ZP/2013
2022013-09-09
godz:13:34
2013-09-23
godz: 11:00
Wznowienie posiadanej licencji (ESET Endpoint Antywirus) lub dostawa licencji na oprogramowanie równoważne dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 983 ZP/B/2013r
2032013-09-06
godz:09:30
2013-10-15
godz: 11:00
Budowa zintegrowanego systemu informatycznego jako część projektu: „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informatyzacji Medycznej – PSIM”
Znak sprawy: Spr.1130ZP/2013

UWAGI: Wprowadzono korektę omyłki pisarskiej w tytule ogłoszenia.
2042013-08-30
godz:14:12
2013-09-10
godz: 12:00
Cykliczne dostawy stentów bioresorbowalnych (BVS) dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku , licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: Spr.1118ZP/2013r
2052013-08-28
godz:12:49
2013-09-10
godz: 09:45
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli.
Znak sprawy: 1102 ZP/2013r
2062013-08-26
godz:11:26
2013-09-09
godz: 11:00
Dostawa ziemniaków do Magazynu Żywnościowego Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie od 01.10.2013 r. do 30.06.14 r.
Znak sprawy: Spr.1067I ZP/13
2072013-07-31
godz:09:58
2013-09-06
godz: 11:00
Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr.975 ZP/13
2082013-07-25
godz:09:27
2013-08-29
godz: 11:00
Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 910 ZP/13
2092013-07-11
godz:08:03
2013-07-19
godz: 11:00
Dzierżawa analizatora do oznaczania glukozy i mleczanów wraz z dostawą odczynników do wykonywania tych oznaczeń dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy.
Znak sprawy: Spr 913 ZP/2013
2102013-07-08
godz:08:52
2013-07-18
godz: 11:00
cykliczne dostawy zespoleń kości ręki i nogi dla Bloku Operacyjnego Ortopedii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 5 m-cy, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: Spr 595 ZP/2013
2112013-07-08
godz:08:43
2013-07-22
godz: 11:00
Cykliczne dostawy zestawów , cewników , dializatorów do ciągłej terapii nekozastępczej do aparatu Multifiltrate dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intestywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku , licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 768 ZP/2013r
2122013-07-05
godz:12:56
2013-07-17
godz: 11:00
cykliczne dostawy szybkich testów immunochromatograficznych dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat , licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 552 ZP/2013r
2132013-06-18
godz:10:05
2013-07-26
godz: 11:00
Cykliczne dostawy leków dla potrzeb Apteki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 786 ZP/ 2013r
2142013-06-07
godz:08:42
2013-06-19
godz: 11:00
Dostawa zestawu laserowego z ureterorenofiberoskopem dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 767 ZP/2013r
2152013-05-31
godz:09:24
2013-07-12
godz: 11:00
Cykliczne dostawy dializatorów, linii krwi, igieł do dializ, cewników oraz koncentratów i materiałów zużywalnych, opatrunków typu „Pushban” dla potrzeb Stacji Dializ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku , licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 545 ZP/2013r
2162013-05-21
godz:08:14
2013-05-29
godz: 11:00
Cykliczne dostawy warzyw i owoców dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku , licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 700 ZP/2013
2172013-05-16
godz:10:18
2013-06-26
godz: 11:00
Cykliczne dostawy rękawic diagnostycznych , chirurgicznych i foliowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w trzech lat , licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 593 ZP/2013r
2182013-04-26
godz:10:17
2013-06-12
godz: 11:00
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Znak sprawy: Spr.585 ZP/13
2192013-04-26
godz:09:36
2013-06-05
godz: 11:00
Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr 567 ZP/2013
2202013-04-25
godz:10:23
2013-06-10
godz: 11:00
Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych,kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Wszczepu Rozruszników Serca przy Oddziale Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Znak sprawy: Spr.540 ZP/13
2212013-04-11
godz:13:51
2013-04-24
godz: 11:00
Stalowa Wola: Cykliczne dostawy zestawów do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego (PRP) oraz podłoży do naprawy ubytków chrzęstnych i chrzęstno-kostnych dla Oddziału Ortopedii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, w okresie trzech lat , licząc od daty podpisania umowy.
Znak sprawy: Spr 510 ZP/2013
2222013-04-10
godz:12:24
2013-04-22
godz: 11:00
Dzierżawa analizatora do oznaczania parametrów krytycznych RKZ wraz z cyklicznymi dostawami odczynników dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 504 ZP/2013r
2232013-04-05
godz:12:15
2013-05-15
godz: 11:00
Cykliczne dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr.430ZP/13
2242013-04-03
godz:09:59
2013-04-12
godz: 11:00
Cykliczne dostawy a r t y k u ł ó w s p o ż y w c z y c h dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: Spr. 400/2013
2252013-03-26
godz:09:44
2013-05-06
godz: 11:00
Świadczenie usług prania, dezynfekcji, prasowania, maglowania i reperacji bielizny i odzieży szpitalnej dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 321 ZP/2013
2262013-02-22
godz:11:11
2013-03-04
godz: 11:00
Dostawę i montaż lampy RTG do angiografu Integris Allura 9 C z wykonaniem testów akceptacyjnych oraz kalibracją systemu angiografu dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 301 ZP/13
2272013-02-21
godz:12:45
2013-03-08
godz: 11:00
Cykliczne dostawy podłóż mikrobiologicznych , testów identyfikacyjnych ,immunoenzymatycznych i serologicznych oraz krążków antybiogramowych wraz z dzierżawą analizatora, klimatyzatorów i witryny chłodniczej dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat , licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 263 ZP 2013
2282013-02-18
godz:13:07
2013-03-01
godz: 11:00
Całodobowa i we wszystkie dni tygodnia obsługa Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w zakresie tankowania samochodów w paliwa płynne w okresie 1-go roku, licząc od podpisania umowy.
Znak sprawy: Spr 286 ZP/2013
2292013-02-14
godz:12:27
2013-02-26
godz: 11:00
Cykliczne dostawy a r t y k u ł ó w m l e cz a r s k i ch dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1-go roku, licząc od daty podpisania umowy.
Znak sprawy: Spr. 244 ZP/2013
2302013-02-05
godz:12:18
0000-00-00
godz: 00:00
Nadzór autorski nad modułami Oprogramowania Aplikacyjnego INFOMEDICA
Znak sprawy: 1370 ZP/2012r
2312013-02-05
godz:08:19
2012-02-15
godz: 11:00
Cykliczne dostawy pieczywa dla potrzeb Powiatowgo Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 207 ZP/2013
2322013-01-30
godz:13:09
2013-02-11
godz: 11:00
Cykliczne dostawy a r t y k u ł ó w s p o ż y w c z y c h dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, od daty podpisania umowy
Znak sprawy: Spr 177 ZP/2013
2332013-01-10
godz:13:12
2013-01-18
godz: 11:00
Całodobowa i we wszystkie dni tygodnia obsługa Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w zakresie tankowania samochodów w paliwa płynne i gazowe w okresie 1-go roku, licząc od podpisania umowy.
Znak sprawy: Spr.41ZP/13
2342013-01-10
godz:12:48
2013-01-21
godz: 11:00
Cykliczne dostawy druków dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr.1551ZP/12
2352012-12-28
godz:10:05
2013-01-14
godz: 11:00
Dostawa : stołu zabiegowo - operacyjnego z wyposażeniem - 1 kpl. stołu operacyjnego z wyposażeniem - 1 kpl. dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 1499 ZP/2012r
2362012-12-20
godz:12:54
2013-01-07
godz: 11:00
Dostawa i montaż 2 kpl. respiratorów dla dorosłych i dzieci dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 1542 ZP/2012r
2372012-12-17
godz:13:33
2012-12-28
godz: 11:00
Cykliczne dostawy prowadników do pomiaru przezzwężeniowego gradientu ciśnień FFR wraz z dzierżawą aparatu analizującego dla Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy.
Znak sprawy: Spr 1513 ZP/2012

UWAGI: Dołączono: Pismo korygujące oczywistą omyłkę.
2382012-12-17
godz:07:54
2013-01-24
godz: 11:00
Cykliczne dostawy odczynników do immunochemii oraz diagnostyki chorób zakaźnych do systemu VIDAS wraz z dzierżawą aparatu kompatybilnego( dla Pracowni Analitycznej i Pracowni Mikrobiologii )
Znak sprawy: 1458 ZP/ 2012r
2392012-12-13
godz:12:14
2012-12-21
godz: 11:00
Cykliczne dostawy filmów ogólnodiagnostycznych zielonoczułych i filmów mammograficznych oraz odczynników do ich obróbki, filmów tomograficznych do suchej kamery dokumentacyjnej termoczułej DRYSTAR 5302 dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 1533 ZP 2012r
2402012-12-12
godz:13:00
2012-12-20
godz: 11:00
Dzierżawa analizatora wraz z dostawą odczynników do oznaczania parametrów krytycznych dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr.1520 ZP/12
2412012-12-07
godz:12:09
2012-12-17
godz: 11:00
Cykliczne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat od daty podpisania umowy
Znak sprawy: Spr 1379 ZP/2012
2422012-11-29
godz:12:43
2012-12-06
godz: 11:00
Dostawa analogowego mammografu dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr.1457 ZP/12
2432012-11-21
godz:14:54
2012-11-30
godz: 00:00
Dzierżawa analizatora wraz z dostawą odczynników do oznaczania parametrów krytycznych dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 1380ZP/12
2442012-11-08
godz:11:33
2012-11-19
godz: 11:00
Cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, fax i komputerów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr.1220 ZP/2012 r
2452012-10-30
godz:14:08
2012-11-12
godz: 11:00
Cykliczne dostawy plastrów, taśm włókninowych, opatrunków dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1-go roku, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: Spr. 1315 ZP/2012
2462012-10-29
godz:09:09
2012-12-05
godz: 11:00
Cykliczne dostawy leków : Glikol metoksypolietylenowy, Adalimumab, Cyklotaurolidyna + cytrynian 4% i heparyna dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 1134ZP/2012
2472012-10-26
godz:11:56
2012-11-06
godz: 13:00
Usługa ubezpieczenia pojazdów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr 284 A / 2012

UWAGI: Zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ z załącznikami. Zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dot przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert Zamieszczono odpowiedzi na pytania
2482012-10-22
godz:09:53
2012-11-26
godz: 11:00
cykliczne dostawy materiałów chirurgicznych dla potrzeb Oddziału Okulistyki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat od daty podpisania umowy
Znak sprawy: Spr. 1042 ZP/2012
2492012-10-17
godz:14:45
2012-10-26
godz: 11:00
Dostawa i montaż sprzętu medycznego i wyposażenia dla oddziałów: Neonatologicznego i Położniczego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 1270 ZP/2012

UWAGI: Zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ Zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana liczby zadań- z 2 na 3, zmiana terminów: składania i otwarcia ofert, zmiana terminu realizacji zamówienia na : do 9 tygodni od daty zawarcia umowy Zamieszczono odpowiedzi na pytania I dot. SIWZ Zamieszczono odpowiedzi na Pytania II
2502012-10-12
godz:14:55
2012-10-23
godz: 11:00
Dostawy odczynników do badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch automatycznych analizatorów hematologicznych 3 DIFF i 5 DIFF z obsługą serwisową dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 1030 ZP/12
2512012-10-03
godz:09:46
2012-10-29
godz: 00:00
cykliczne dostawy protez cementowych i bezcementowych stawu biodrowego oraz endoprotez cementowych stawu kolanowego dla Bloku Operacyjnego Ortopedii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr 869 ZP/2012
2522012-09-14
godz:14:04
2012-09-28
godz: 11:00
Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr 1081ZP/2012

UWAGI: Umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ
2532012-09-14
godz:09:16
2012-09-26
godz: 11:00
Dostawa i montaż pompy do kontrapulsacji dla Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr 1062 ZP/2012

UWAGI: Zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ. Zamieszczono odpowiedzi na pytania Zamieszczono ogłoszenie o wyniku postępowania
2542012-09-07
godz:10:05
2012-10-17
godz: 11:00
910 ZP/2012 Cykliczne dostawy odczynników:do immunochemii oraz diagnostyki chorób zakaźnych do systemu do immunochemii do analizatora Elecsys 2010 dla potrzeb Pracowni Analitycznej i Pracowni Mikrobiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Znak sprawy: 910 ZP/2012
2552012-09-05
godz:12:22
2012-09-18
godz: 11:00
Cykliczne dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr 854 ZP/2012

UWAGI: Zamieszczono odpowiedzi na pytania
2562012-09-04
godz:11:47
2012-09-17
godz: 00:00
Dostawy ziemniaków w okresie jesienno - zimowym.
Znak sprawy: 982I/2012

UWAGI: Postępowanie prowadzone w trybie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 ty.euro.
2572012-09-04
godz:07:46
2012-09-13
godz: 00:00
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 1019ZP / 2012

UWAGI: Zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ z załącznikami Zamieszczono pytania i odpowiedzi dot. SIWZ
2582012-07-30
godz:00:00
2012-09-05
godz: 11:00
Rozbudowa i modernizacja sieci strukturalnej w budynkach A, B, B1, C, D, F i G oraz zakup i instalacja sprzętu do ucyfrowienia Pracowni RTG jako część projektu: Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informatyzacji Medycznej - PSIM realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
Znak sprawy: Spr. 889ZP/2012

UWAGI: Dołączono zmiany i uzupełnienie dokumentacji Dołączono kopię odwołania z wezwaniem do udziału w postępowaniu odwoławczym Dołączono pismo dotyczące zmiany terminu składania ofert, zmiany SIWZ i treści ogłoszenia, zmienioną SIWZ i sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu Dołączono odpowiedzi na pytania dot.SIWZ - Zadanie nr 2 Dołączono: informację o cofnięciu odwołania oraz odpowiedzi na pytania II dot. SIWZ
2592012-07-26
godz:07:17
2012-08-08
godz: 00:00
Wybór inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego wraz z elementami termomodernizacji w II Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 682.I.ZP/2012

UWAGI: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(Dz. Ustaw z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)
2602012-07-16
godz:09:16
2012-08-27
godz: 11:00
Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 628 ZP/2012
2612012-06-22
godz:12:24
2012-07-10
godz: 11:00
Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego z elementami termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr 726 ZP 2012

UWAGI: Kolejne postępowanie przetargowe
2622012-06-04
godz:09:55
2012-05-09
godz: 00:00
Cykliczne dostawy: implantów do bliższej nasady kości ramiennej płytek anatomicznych do zespoleń kości śródstopia i pięty z kompletami śrub płytek do zespoleń w obrębie stopy z kompletem śrub – do halluxów z dostawą instrumentarium i utworzeniem depozytu dla Bloku Operacyjnego Ortopedii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr 357 ZP/2012

UWAGI: Informacja o zawarciu umowy
2632012-05-28
godz:13:15
2012-05-11
godz: 00:00
WYNIK POSTĘPOWANIA Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno - i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Wszczepu Rozruszników Serca przy Oddziale Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr 413ZP/2012

UWAGI: Informacja o wyniku postępowania przetargowego
2642012-05-24
godz:12:25
2012-06-06
godz: 11:00
Cykliczne dostawy materiałów szewnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr 616ZP/2012
2652012-05-24
godz:12:13
2012-06-11
godz: 00:00
Dostawa i montaż: pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych - 36 kpl , pomp objętościowych – 12 kpl stacji dokujących na 8 stanowisk – 6 kpl, stojaków dla stacji dokujących i pomp – -6 kpl dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr 644ZP/2012
2662012-05-21
godz:10:16
2012-06-26
godz: 11:00
Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki
Znak sprawy: 555ZP/2012
2672012-05-10
godz:10:13
2012-05-23
godz: 11:00
Cykliczne dostawy warzyw i owoców
Znak sprawy: Spr.553 ZP/2012 SIWZ
2682012-05-10
godz:10:07
2012-05-28
godz: 11:00
Cykliczne dostawy leków dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy.
Znak sprawy: Spr 448 ZP/2012

UWAGI: Wprowadza się sprostowanie do ogłoszenia. Informacja w załączonym dokumencie
2692012-05-10
godz:10:02
2012-05-29
godz: 11:00
Wykonanie robót budowlanych elektrycznych polegających na dostosowaniu układu pomiarowego w Rozdzielni Głównej I Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli do zasady TPA
Znak sprawy: Spr 470 ZP/2012

UWAGI: Załączono OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
2702012-04-17
godz:10:00
2012-05-15
godz: 13:00
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr 284 ZP/2012

UWAGI: Zmieniono termin składania ofert na dzień 15 maja 2012 roku.
2710000-00-00
godz:00:00
0000-00-00
godz: 00:00
Objęcie nadzorem autorskim oprogramowania INFOMEDICA
Znak sprawy: Spr.1479ZP/13

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM