Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

„Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 255 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-02-22 godz: 13:51
Termin składania ofert: 2018-03-05 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2018-03-05 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Krzysztof Wójcik e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 3 do SWIZ (formularz cenowy)

4. Zbiorcze zestawienie ofert

5. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM