Postępowania w toku

UWAGA:
Zamawiający informuje, że od dnia 18 października 2018r. wszystkie informacje dot. postępowań przetargowych, których wartość przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp dostępne są w zakładce menu "e-Zamawiający". - ilość wpisów: 4

LPData ogłoszenia Termin składania ofertTytuł ogłoszenia
12020-03-06
godz:11:31
2020-03-23
godz: 09:00
Przebudowa istniejącej instalacji wody lodowej dla potrzeb Pawilonu Diagnostyczno- Zabiegowego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.
Znak sprawy: 294 ZP/2020

UWAGI: Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w dniu 12.03. 2020 o godz. 10:00 terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Miejsce spotkania: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 7 Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Agata Mazur 2) W zakresie merytorycznym: Jolanta Mazur,
22020-02-27
godz:13:09
2020-03-06
godz: 09:00
„Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.
Znak sprawy: Spr. 282 ZP/2020
32020-02-17
godz:12:12
2020-03-30
godz: 09:00
Budowa Oddziału Anestezjologi i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z dostawą i montażem kolumn medycznych
Znak sprawy: Spr. 038 ZP/2020

UWAGI: Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 30.03.2020r. Godzina oraz miejsce składania i otwarcia pozostaje bez zmian. Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 16.03.2020r. Godzina oraz miejsce składania i otwarcia pozostaje bez zmian. Uwaga : zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w dniu 24.02.2020 o godz. 10:00 terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Miejsce spotkania: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 7
42020-01-16
godz:12:10
2020-02-05
godz: 09:00
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny: Cykliczne dostawy odczynników , materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do badań immunohematologicznych w systemie mikrokolumnowym wraz z dzierżawą i instalacja automatycznego analizatora immunohematologicznego dla potrzeb Pracowni Serologii Transfuzjologiczej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat od daty podpisania umowy .
Znak sprawy: 56

UWAGI: Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Agata Mazur 2) W zakresie merytorycznym: Joanna Żak ,Marcin Tutak

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM