Postępowania w toku

UWAGA:
Zamawiający informuje, że od dnia 18 października 2018r. wszystkie informacje dot. postępowań przetargowych, których wartość przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp dostępne są w zakładce menu "e-Zamawiający". - ilość wpisów: 1

LPData ogłoszenia Termin składania ofertTytuł ogłoszenia
12020-07-01
godz:09:08
2020-07-14
godz: 12:00
Cykliczne dostawy jednorazowego zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą analizatora do automatycznego oznaczania OB dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 737 ZP/2020

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM