Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

LPData ogłoszenia Termin składania ofertTytuł ogłoszenia
12020-02-17
godz:12:12
2020-03-30
godz: 09:00
Budowa Oddziału Anestezjologi i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z dostawą i montażem kolumn medycznych
Znak sprawy: Spr. 038 ZP/2020

UWAGI: Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 30.03.2020r. Godzina oraz miejsce składania i otwarcia pozostaje bez zmian. Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 16.03.2020r. Godzina oraz miejsce składania i otwarcia pozostaje bez zmian. Uwaga : zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w dniu 24.02.2020 o godz. 10:00 terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Miejsce spotkania: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 7
22020-02-12
godz:12:26
2020-02-20
godz: 10:00
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi dla zadania pod nazwą: Przebudowa węzłów sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Urologicznym i Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.
Znak sprawy: 1466 ZP/B/2019
32020-02-07
godz:13:14
2020-02-17
godz: 09:00
„Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.
Znak sprawy: Spr. 170 ZP/2020
42019-08-23
godz:13:16
2019-09-02
godz: 09:00
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb Laboratorium Serologii z Bankiem Krwi Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat od daty podpisania umowy.
Znak sprawy: Spr. 999 ZP/2019
52019-03-11
godz:10:56
2019-03-29
godz: 09:00
Przebudowa i modernizacja energetyczna prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Zamówienie prowadzone w związku z realizacją umowy o dofinansowanie: „Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli „ nr RPPK.03.02.00-18-0010/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „ Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Znak sprawy: Spr. 130 ZP/2019

UWAGI: zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w dniu 15.03.2019 o godz. 10:00
62019-01-30
godz:08:28
2019-02-08
godz: 09:00
„Całodobowa i we wszystkie dni tygodnia obsługa Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w zakresie tankowania samochodów w paliwa płynne i gazowe w okresie 1 roku od podpisania umowy”.
Znak sprawy: Spr. 140 ZP/2019

UWAGI: Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Wiesław Ludyjan e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
72018-09-26
godz:12:48
2018-10-12
godz: 09:00
Roboty budowlane – przebudowa Oddziału Pediatrycznego – II etap w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 1157 ZP/A/2018

UWAGI: Uwaga : zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w dniu 01.10.2018 o godz. 11:30 terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. W sprawie wizji lokalnej proszę o kontakt z P. Pawłem Stagun tel. 15 843-32-84.
82018-08-30
godz:11:39
2018-09-10
godz: 09:00
Dostaw samochodu zamkniętego typu furgon do przewozu osób dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 828 ZP/2018
92018-08-17
godz:09:04
2018-08-31
godz: 09:00
Cykliczne dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: Spr. 990 ZP/2018
102018-07-23
godz:12:20
2018-08-08
godz: 09:00
BUDOWA SZATNI DLA PERSONELU MEDYCZNEGO POD PODJAZDEM DO PIERWSZEGO PAWILONU POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI
Znak sprawy: Spr. 800 ZP/2018

UWAGI: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 08.08.2018R.
112018-05-25
godz:12:44
2018-06-18
godz: 09:00
Wymiana nawierzchni w ciepłej sieni SOR wraz z remontem ciepłej sieni SOR Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Znak sprawy: 421 ZP/2018

UWAGI: Uwaga : zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w dniu 4 czerwca 2018 o godz. 10.00 terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są : W zakresie formalnym : Agata Mazur środki komunikacji elektronicznej e-mail : zamowienia@szpital-stw.com W zakresie merytorycznym: Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno- Eksploatacyjnych Jolanta Mazur, Kierownik Działu Techniczo -Eksploatacyjnego Stanisław Szymański środki komunikacji elektronicznej
122018-02-20
godz:07:11
2018-04-04
godz: 09:00
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury do wykonywania badań dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat ,licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 110 ZP/2018

UWAGI: KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM: 1. W zakresie formalnym: Agata Mazur tel. 15/843 32 01 2. W zakresie merytorycznym: Bogumiła Kowalczyk 15/843 32 22
132018-02-02
godz:08:40
2018-02-16
godz: 11:00
„Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.
Znak sprawy: Spr. 125 ZP/2018

UWAGI: Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Krzysztof Wójcik e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
142018-01-09
godz:07:15
2018-03-02
godz: 11:00
Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających w ramach realizacji zadania pod nazwą Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu Stalowej Woli jako element polepszenia świadczonych usług.
Znak sprawy: Spr. 25 ZP/2018

UWAGI: ZMIANA TERMINU składania i otwarcia ofert 22.02.2018 r . Miejsce, godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA TERMINU II: termin składania ofert na dzień 02.03.2018 r godzina. 11:00 i otwarcia ofert na dzień 02.03.2018 r godzina 11:30 . Miejsce, składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
152017-11-06
godz:12:29
2017-11-17
godz: 11:00
Obsługa bankowa Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, licząc od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Znak sprawy: Spr. 1150 ZP/2017
162017-10-09
godz:12:55
2017-11-17
godz: 09:00
Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: spr. 1020 ZP/2017
172017-09-07
godz:10:59
2017-09-22
godz: 09:00
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie robót elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych w pomieszczeniach kuchni głównej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli - etap I.
Znak sprawy: 933 ZP/2017

UWAGI: UWAGA : Z uwagi na prowadzenie robót przy czynnych jednostkach szpitala bez możliwości wyłączenia ich z działalności medycznej zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Termin wizji lokalnej 14 września 2017 roku, godz.13:30. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Zamawiający informuje, że roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem przetargowym mają zostać zrealizowane w następującym wymaganym terminie: Deklarowany termin wykonania zamówienia do 100 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. Deklarowany termin wyłączenia z eksploatacji pomieszczeń kuchni zimnej i kuchni gorącej od 30 dni do 35 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Antoni Bochnak, Stanisław Szymański, Agata Mazur
182017-07-21
godz:15:25
2017-08-16
godz: 09:00
Dostosowanie pomieszczeń kuchni głównej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów; etap I – przebudowa pomieszczeń kuchni z wymianą instalacji wentylacji mechanicznej realizowane według procedury „Projektuj buduj”.
Znak sprawy: 725 ZP/2017r

UWAGI: UWAGA: Z uwagi na prowadzenie robót przy czynnych jednostkach szpitala bez możliwości wyłączenia ich z działalności medycznej zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Termin wizji lokalnej 28 lipca 2017 roku, godz.13:30. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Zamawiający informuje, że roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem przetargowym mają zostać zrealizowane w następującym wymaganym terminie: Deklarowany termin wykonania zamówienia od 80 dni do 100 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. Deklarowany termin wyłączenia z eksploatacji pomieszczeń kuchni zimnej i kuchni gorącej od 27 dni do 31 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Antoni Bochnak, Stanisław Szymański, Agata Mazur
192017-07-20
godz:13:19
2017-08-29
godz: 09:00
Dostawa respiratorów stacjonarnych oraz przenośnego aparatu USG dla potrzeb Oddziału Anestezjologi i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 616 ZP/2017

UWAGI: lek.med. Aleksander Zieliński 15/843 33 90 Dostawa do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy ( dotyczy: Zadania nr 3 - Przenośny aparat USG do zastosowań na Bloku Operacyjnym i Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 1 szt. Dostawa do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy ( dotyczy :Zadanie Nr 1 - Respirator stacjonarny 1 – szt. ,Zadanie Nr 2 - Respirator stacjonarny 1 – szt.
202017-05-19
godz:14:27
2017-06-09
godz: 09:00
Budowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Pawilonie Diagnostyczno - Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z dostawą i montażem kolumn medycznych
Znak sprawy: 470 ZP/2017

UWAGI: Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Bernadetta Sędrowicz-Iskra 2) W zakresie merytorycznym: Antoni Bochnak, Stanisław Szymański – zam-publ@szpital-stw.com
212017-04-11
godz:10:25
2017-04-26
godz: 09:00
Cykliczne dostawy mięsa wieprzowego i drobiowego oraz ich przetworów dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 380 ZP/2017
222016-08-01
godz:12:39
2016-09-16
godz: 10:00
Świadczenie usług prania, dezynfekcji, prasowania, maglowania i reperacji bielizny i odzieży szpitalnej dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 75 ZP/2016

UWAGI: Jolanta Mazur – Kierownik Działu Kontrolingu Finansowego tel. 15/ 843 32 69 w godz. 9.00 - 14.00 Justyna Dąbek – Pielęgniarka Epidemiologiczna tel 15/ 843 33 72 w godz 9.00 – 14.00
232016-07-04
godz:14:34
2016-07-25
godz: 10:00
Realizacja w trybie „projektuj i buduj”, zadania pn.: „Roboty budowlane – wykończeniowe wraz z dostawą i montażem kolumn anestezjologicznych w pomieszczeniach przeznaczonych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 770 ZP/2016

UWAGI: Z-ca Dyrektora ds. Adm. Eksploatacyjnych - mgr inż. Antoni Bochnak tel . 15 /843 32 10 w godz. 9.00 - 12.00 Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego- mgr inż. Stanisław Szymański tel. 15/ 843 32 84 w godz. 9.00 – 12.00
242016-05-20
godz:08:34
2016-06-30
godz: 11:00
Dostawy igieł dializacyjnych tętniczych, opatrunków typu „Pushban” i dializatorów kapilarnych z błoną syntetyczną z dla potrzeb Stacji Dializ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 565 ZP/2016
252016-05-18
godz:09:01
2016-06-08
godz: 11:00
Realizacja w trybie „projektuj i buduj”, zadania pn.: „Roboty budowlane – wykończeniowe wraz z dostawą i montażem kolumn anestezjologicznych w pomieszczeniach przeznaczonych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 492 ZP/2016

UWAGI: Merytoryka: Z-ca Dyrektora ds. Adm. Eksploatacyjnych - mgr inż. Antoni Bochnak tel . 15 /843 32 10 w godz. 9.00 - 12.00 Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego- mgr inż. Stanisław Szymański tel. 15/ 843 32 84 w godz. 9.00 – 12.00 Sprawy formalne: Dział Zam. Publ. i Zaopatrzenia.- Agata Mazur tel. 15/ 843 3397 w godz. 9.00 - 12.00
262016-04-15
godz:13:29
2016-04-29
godz: 11:00
cykliczne dostawy gazów medycznych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat, licząc od daty podpisania umowy
Znak sprawy: Spr. 436 ZP/2016
272016-03-18
godz:13:46
2016-04-15
godz: 11:00
Wykonanie, w trybie projektuj i buduj, zadania pn.:Roboty budowlane wykończeniowe wraz z dostawą i montażem kolumn anestezjologicznych w pomieszczeniach przeznaczonych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: 1218 ZP/2015

UWAGI: Z-ca Dyrektora ds. Adm. Eksploatacyjnych - mgr inż. Antoni Bochnak tel . 15 /843 32 10 w godz. 9.00 - 12.00 Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego- mgr inż. Stanisław Szymański tel. 15/ 843 32 84 w godz. 9.00 – 12.00 Przesuwa się termin składania ofert na dzień 15.04.2016r . Miejsce, godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian .
282015-07-20
godz:10:59
2015-08-05
godz: 11:00
Dostawa aparatu RTG analogowego typu Telekomando dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 738 ZP
292015-07-13
godz:07:28
2015-08-20
godz: 11:00
Usługa udzielenia kredytu bankowego w wysokości 7 mln PLN dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli,z okresem spłaty 10 lat w ratach miesięcznych
Znak sprawy: Spr. 660 ZP/2015
302015-05-18
godz:07:54
2015-07-10
godz: 11:00
Całodobowe utrzymanie czystości i świadczenie transportu wewnątrzszpitalnego wraz z wykonywaniem usług towarzyszących w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie czterech lat, licząc od daty rozpoczęcia świadczenia usługi
Znak sprawy: 464 ZP/2015

UWAGI: Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert na dzień 10.07.2015r . Miejsce , godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian .
312015-03-17
godz:13:12
2015-03-30
godz: 11:00
Dostawa ambulansu typu C oraz noszy głównych z transporterem dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 130 ZP/2015
322015-02-18
godz:08:50
2015-04-10
godz: 11:00
Całodobowe utrzymanie czystości i świadczenie transportu wewnątrzszpitalnego oraz innych usług towarzyszących w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie czterech lat, licząc od daty rozpoczęcia świadczenia usługi
Znak sprawy: Spr 89 ZP/2015

UWAGI: ZMIANA SIWZ dot. WAGI KRYTERIÓW OCENY OFERT KOREKTA OMYŁKI PISARSKIEJ Przesuwa się termin składania ofert na dzień 08.04.2015r . Miejsce, godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian . Przesuwa się termin składania ofert na dzień 10.04.2015r . Miejsce, godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian .
332014-12-15
godz:07:45
2015-02-03
godz: 11:00
Budowa kotłowni gazowej z modułem kogeneracyjnym.
Znak sprawy: 1340 ZP/2014

UWAGI: Postępowanie zostało unieważnione
342014-10-10
godz:09:06
2014-11-18
godz: 11:00
Cykliczne dostawy leków dla potrzeb Apteki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr 1070 ZP/2014
352014-03-11
godz:07:37
2014-03-21
godz: 11:00
Cykliczne dostawy artykułów mleczarskich dla potrzeb Magazynu Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 – lat od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 327 ZP/2014
362014-02-26
godz:07:57
2014-03-07
godz: 11:00
Cykliczne dostawy artykułów mleczarskich dla potrzeb Magazynu Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 – lat od daty podpisania umowy
Znak sprawy: 206 ZP/2014r
372013-12-03
godz:14:34
2013-12-20
godz: 11:00
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych wykończeniowych w pomieszczeniach przeznaczonych na utworzenie nowoczesnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Pawilonie Diagnostyczno – Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – I etap
Znak sprawy: Spr.1278ZP/2013
382013-11-14
godz:10:49
2013-11-29
godz: 00:00
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w celu uzyskania informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia i określenia warunków realizacji zamówienia: „Zmiana źródła zasilania w parę wodną Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”
Znak sprawy:
392013-08-01
godz:10:19
2013-08-12
godz: 11:00
Dostawa lasera siatkówkowego oraz lasera typu YAG dla Oddziału Okulistyki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 105 ZP/13

UWAGI: Przesunięto termin składania ofert na dzień 27 sierpnia 2013 roku
402013-05-20
godz:12:44
2013-06-06
godz: 11:00
Wykonanie robót budowlanych w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w następującym zakresie: 1.Przebudowa węzła sanitarnego w Oddziale Ginekologii 2.Wymiana wykładzin podłogowych w pomieszczeniach Apteki
Znak sprawy: 528 ZP/G/2013
412013-05-16
godz:14:39
2013-06-03
godz: 11:00
Dostawa zestawu do endoskopii dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Znak sprawy: Spr. 656 ZP/13
422013-01-24
godz:10:05
2013-03-27
godz: 11:00
Budowa zintegrowanego systemu informatycznego jako część projektu:"Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informatyzacji Medycznej – PSIM"
Znak sprawy: Spr. 104 ZP/13
432012-05-02
godz:09:10
2012-05-30
godz: 11:00
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego z elementami termomodernizacji w Drugim Pawilonie
Znak sprawy: Spr.495 ZP/2012

UWAGI: Zmieniono cenę za SIWZ na 700,00 PLN Przesunięto termin składania ofert na 30 maja br.

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM