Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie robót elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych w pomieszczeniach kuchni głównej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli - etap I.

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 933 ZP/2017
Data ogłoszenia: 2017-09-07 godz: 10:59
Termin składania ofert: 2017-09-22 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2017-09-22 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna:
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Projekt Umowy - Załacznik nr 7

4.PFU - kuchnia

5.Tom II Bi0Z

6.Tom III Architektura

7.Tom V Konstrukcja

8.Tom VI Wewnętrzne

9.Tom VII Instalcje sanitarne

10.Tom VIII Wentylacja  

11.Zbiorcze zestawienie ofert

12.Wynik postępowania - unieważniono

Uwagi dodatkowe
UWAGA : Z uwagi na prowadzenie robót przy czynnych jednostkach szpitala bez możliwości wyłączenia ich z działalności medycznej zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Termin wizji lokalnej 14 września 2017 roku, godz.13:30. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Zamawiający informuje, że roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem przetargowym mają zostać zrealizowane w następującym wymaganym terminie: Deklarowany termin wykonania zamówienia do 100 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. Deklarowany termin wyłączenia z eksploatacji pomieszczeń kuchni zimnej i kuchni gorącej od 30 dni do 35 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Antoni Bochnak, Stanisław Szymański, Agata Mazur

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM