Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi dla zadania pod nazwą: Przebudowa węzłów sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Urologicznym i Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: inne
Znak sprawy: 1466 ZP/B/2019
Data ogłoszenia: 2020-02-12 godz: 12:26
Termin składania ofert: 2020-02-20 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2020-02-20 godz: 10:15
Osoba odpowiedzialna: W zakresie formalnym Agata Mazur, w zakresie merytorycznym Jolanta Mazur
Linki do dokumentów

1. Zapytanie ofetowe

2. Załączniki

3. Unieważnienie


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM