Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Wykonanie robót budowlanych w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w następującym zakresie: 1.Przebudowa węzła sanitarnego w Oddziale Ginekologii 2.Wymiana wykładzin podłogowych w pomieszczeniach Apteki

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 528 ZP/G/2013
Data ogłoszenia: 2013-05-20 godz: 12:44
Termin składania ofert: 2013-06-06 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-06-06 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż.Elzbieta Pamuła
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3.Opis przedmiotu zamówienia

4.Ogłoszenie wyniku postępowania - unieważnienie


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM