Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Cykliczne dostawy mięsa wieprzowego i drobiowego oraz ich przetworów dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 380 ZP/2017
Data ogłoszenia: 2017-04-11 godz: 10:25
Termin składania ofert: 2017-04-26 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2017-04-26 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Wójcik - 15 843 32 19
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ

3. Formularz cenowy

4. Sprostowanie I

5. Odpowiedzi na pytania I - Sproatowanie dot. szynki wieprzowej

6. Odpowiedzi na pytania II

7.Zbiorcze zestawienie cen

8. Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM