Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Wykonanie, w trybie projektuj i buduj, zadania pn.:Roboty budowlane wykończeniowe wraz z dostawą i montażem kolumn anestezjologicznych w pomieszczeniach przeznaczonych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 1218 ZP/2015
Data ogłoszenia: 2016-03-18 godz: 13:46
Termin składania ofert: 2016-04-15 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2016-04-15 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Antoni Bochnak tel.15 /843 32 10 w godz. 9.00 - 12.00
Linki do dokumentów

1.ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Bl.operacyjny - projekt

4.Diagnostyka obrazowa

5.I etap

6.II etap

7.Końcowy PFU

8.Pozwolenie na budowe

9.Projekt Bud.Zamienny

10.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

11.Pismo - korekta  okresu gwarancji

12.Ogłoszenie o zmanie ogłoszenia - przesunięcie termniu składania ofert

13.Pismo - przesunięcie termniu składania ofert

14.Odpowiedzi na pytania(Załaczniki)

15.Porawiony Formularz oferty - Rozdz. I SIWZ - Zał.nr 10 (pdf)

16.Poprawiony Formularz ofert - Rozdz. I SIWZ - Zał.nr 10 ( dokument edytowalny) 

17.Wynik postępowania - unieważnienie

Uwagi dodatkowe
Z-ca Dyrektora ds. Adm. Eksploatacyjnych - mgr inż. Antoni Bochnak tel . 15 /843 32 10 w godz. 9.00 - 12.00 Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego- mgr inż. Stanisław Szymański tel. 15/ 843 32 84 w godz. 9.00 – 12.00 Przesuwa się termin składania ofert na dzień 15.04.2016r . Miejsce, godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian .

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM