Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: spr. 1020 ZP/2017
Data ogłoszenia: 2017-10-09 godz: 12:55
Termin składania ofert: 2017-11-17 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2017-11-17 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna:
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy

4. Załącznik nr 4 do SIWZ (JEDZ)

5. Odpowiedzi na pytania

6. Zestawienie zbiorcze ofert

7. Ogłoszenie o wyniku (unieważnienie)


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM