Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Cykliczne dostawy artykułów mleczarskich dla potrzeb Magazynu Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 – lat od daty podpisania umowy

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 206 ZP/2014r
Data ogłoszenia: 2014-02-26 godz: 07:57
Termin składania ofert: 2014-03-07 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-03-07 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Kierownik Dz.Żywności i Żywienia - Danuta Zając
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zam.

2.SIWZ + Formularz cenowy

3.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM