Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Obsługa bankowa Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, licząc od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: Spr. 1150 ZP/2017
Data ogłoszenia: 2017-11-06 godz: 12:29
Termin składania ofert: 2017-11-17 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2017-11-17 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna:
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania

4. Ogłoszenie o wyniku - unieważnienie


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM