Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

cykliczne dostawy gazów medycznych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 436 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-04-15 godz: 13:29
Termin składania ofert: 2016-04-29 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2016-04-29 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Agata Mazur - Kierownik Dział.Zam. Publ. i Zaop. tel. 0 – 15 843 32 01 w godz. 9:00 – 14:00 Janusz Zaguła – Pracownik
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Formularz cenowy

4. Odpowiedzi na pytania.

5.Ogłoszenie o wyniku - unieważnienie


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM