Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Budowa kotłowni gazowej z modułem kogeneracyjnym.

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 1340 ZP/2014
Data ogłoszenia: 2014-12-15 godz: 07:45
Termin składania ofert: 2015-02-03 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-02-03 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Z-ca Dyr. d/s Admin-Eksploat. - mgr inż.Antoni Bochnak - 15/84 33 210 godz. 9.00- 14.00
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zam.

2.Budowa kotłowni gazowej

3.Dane dot.zuzycia erergii el.pary ciepła II

4.Opis potrzeb i wymagań II

5.Oświadczenie art.22

6.Oświaczenie art.24

7.Oświadczenie grupa kapitałowa

8.Oświadczenie o udostępnieniu zasobów

9.Oświadczenie o uprawnieniach

10.Wnosek o dopuszczeniedo udziału w postępowaniu II

11Wykaz osób

12.Wykaz usług

13.Wykaz robót II

14.Zał. 1A - profile z zuzycia en.elektrycznej 2013

15.Zał.nr 7 -Warunki przyłaczenia do siebie gazu do 02.07.2016

16.Załącznik nr 5 - Trafo

17.Załacznik nr 4

18.Odpowiedzi na pytania

19.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

20.Unieważnienie postępowania

Uwagi dodatkowe
Postępowanie zostało unieważnione

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM