Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Budowa Oddziału Anestezjologi i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z dostawą i montażem kolumn medycznych

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: Spr. 038 ZP/2020
Data ogłoszenia: 2020-02-17 godz: 12:12
Termin składania ofert: 2020-03-30 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2020-03-30 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: w zakresie formalnym: Agata Mazur, merytorycznym: Jolanta Mazur, Aleksander Zieliński
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ wraz z załącznikami

3. Załącznik nr 3 A i 3B - Parametry techniczne

4. Załącznik nr 11 - Wzór umowy

5. Projekt budowlany LSP Ligaszewski

6. Projekt wykonawczy KKAD

7. Przedmiary

8. STWiORB

9. Odpowiedzi na pytania I

10. SIWZ+Załączniki po zmianie

11. Ogłoszenie o zmianie ogloszenia

12. Załącznik nr 11 - WZÓR UMOWY PO ZMIANIE

13. Odpowiedzi na pytania II

14. Odpowiedzi na pytania III

15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

16. Odpowiedzi na pytania IV

17. Schemat sprężarkowni

18. Informacja z otwarcia ofert

19. Ogłoszenie o wyniku - unieważnienie

Uwagi dodatkowe
Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 30.03.2020r. Godzina oraz miejsce składania i otwarcia pozostaje bez zmian. Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 16.03.2020r. Godzina oraz miejsce składania i otwarcia pozostaje bez zmian. Uwaga : zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w dniu 24.02.2020 o godz. 10:00 terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Miejsce spotkania: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 7

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM