Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Roboty budowlane – przebudowa Oddziału Pediatrycznego – II etap w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: Spr. 1157 ZP/A/2018
Data ogłoszenia: 2018-09-26 godz: 12:48
Termin składania ofert: 2018-10-12 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2018-10-12 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: w zakresie formalnym: Agata Mazur
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 13 - Przedmiary

4. Załącznik nr 14 - Dokumentacja budowlana

5. Informacja z otwarcia

6. Ogłoszenie o wyniku - unieważnienie

Uwagi dodatkowe
Uwaga : zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w dniu 01.10.2018 o godz. 11:30 terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. W sprawie wizji lokalnej proszę o kontakt z P. Pawłem Stagun tel. 15 843-32-84.

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM