Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Przebudowa i modernizacja energetyczna prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Zamówienie prowadzone w związku z realizacją umowy o dofinansowanie: „Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli „ nr RPPK.03.02.00-18-0010/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „ Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: Spr. 130 ZP/2019
Data ogłoszenia: 2019-03-11 godz: 10:56
Termin składania ofert: 2019-03-29 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2019-03-29 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: w zakresie formalnym: Agata Mazur
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ + zała`

3. Załącznik nr 10 - Wzór umowy

4. Projekt budowlany

5. Projekt wykonawczy

6. Przedmiary

7. Pozwolenie na budowę.

8. Odpowiedzi na pytania I

9. odpowiedzi na pytania II

10. Schemat do odpowiedzi

11. Informacja z otwarcia ofert.

12. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w dniu 15.03.2019 o godz. 10:00

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM