Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Cykliczne dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 990 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-08-17 godz: 09:04
Termin składania ofert: 2018-08-31 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2018-08-31 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: W zakresie formalnym: Agata Mazur W zakresie merytorycznym: Agata Kwaśniewicz-Story, Justyna Dąbek e-mail : zam-publ@szp
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załacznikami

3. Załącznik nr 2 Formularz cenowy

4. Załącznik nr 6 - wzór umowy

5. Odpowiedzi na pytania I

6. Informacja z otwarcia ofert

7. Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć

8. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM