Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Budowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Pawilonie Diagnostyczno - Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z dostawą i montażem kolumn medycznych

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 470 ZP/2017
Data ogłoszenia: 2017-05-19 godz: 14:27
Termin składania ofert: 2017-06-09 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2017-06-09 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna:
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3. Parametry techniczne kolumn - Załącznik nr 3 A, Załacznik nr 3 B

4.Oświadczenie- Załącznik nr 8

5.Umowa - Załącznik nr 9

6.Specyfikacja - Załącznik  nr 11

7.PBiPW OAiIT - cz.I  Załacznik nr 10

8.PBiPW OAiIT - cz.II Załącznik nr 10

9.Przedmiary OAiT - Załącznik nr 12

10.OAiIT Instalacje niskoprądowe S-13 Interkom

11.Odpowiedzi na pytania I

12. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

13.Odpowiedzi na pytania II

14.Zbiorcze zestawienie ofert

15.Wynik postępowania - unieważnienie

Uwagi dodatkowe
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Bernadetta Sędrowicz-Iskra 2) W zakresie merytorycznym: Antoni Bochnak, Stanisław Szymański – zam-publ@szpital-stw.com

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM