Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury do wykonywania badań dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat ,licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 110 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-02-20 godz: 07:11
Termin składania ofert: 2018-04-04 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2018-04-04 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: Agata Mazur
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3. Formularz cenowy - Zał.nr 2 ( zad.nr 1 do 4)

4.Paramtery techniczne - Zał.nr 3 ( zad.nr. 1 )

5.Parametry techniczne - Zał.nr 3 ( zad.nr 2)

6.Parametry techniczne - Zał.nr 3 ( zad.nr 3)

7.JEDZ.- zał.nr 4

8.Wzór umowy - zał.nr 7

9.SIWZ ( zmiana terminu składania i otwarcia ofert )

10.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

11.Odpowiedzi na pytania I

12. Odpowiedzi na pytania  II

13.Odpowiedzi na pytania III

 14.Zbiorcze zestawienie

15.Zamawiający zamierza przeznaczyć 

16.Wynik postepowania - unieważnienie

 

 

Uwagi dodatkowe
KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM: 1. W zakresie formalnym: Agata Mazur tel. 15/843 32 01 2. W zakresie merytorycznym: Bogumiła Kowalczyk 15/843 32 22

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM