Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

BUDOWA SZATNI DLA PERSONELU MEDYCZNEGO POD PODJAZDEM DO PIERWSZEGO PAWILONU POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: Spr. 800 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-07-23 godz: 12:20
Termin składania ofert: 2018-08-08 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2018-08-08 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: W zakresie formalnym: Agata Mazur ,merytorycznym: Stanisław Szymański
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 10 - wytyczne realizacji szatni

4. Załącznik nr 11 - Specyfikacje

5. Załącznik nr 12 - Projekt budowlany i wykonawczy

6. Załącznik nr 13 - Przedmiary robót

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

8. Załącznik nr - 10 wytyczne realizacji szatni ZMIANA

9. Odpowiedzi na pytania I

10.Zbiorcze zestawienie ofert

11.Wynik postępowania - unieważnienie

Uwagi dodatkowe
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 08.08.2018R.

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM