Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Świadczenie usług prania, dezynfekcji, prasowania, maglowania i reperacji bielizny i odzieży szpitalnej dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 75 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-08-01 godz: 12:39
Termin składania ofert: 2016-09-16 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2016-09-16 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: Jolanta Mazur – Kierownik Działu Kontrolingu Finansowegotel. 15/ 843 32 69 w godz. 9.00 - 14.00
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zam.

2.SIWZ

3. Wynik postępowania - unieważnienie

Uwagi dodatkowe
Jolanta Mazur – Kierownik Działu Kontrolingu Finansowego tel. 15/ 843 32 69 w godz. 9.00 - 14.00 Justyna Dąbek – Pielęgniarka Epidemiologiczna tel 15/ 843 33 72 w godz 9.00 – 14.00

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM