Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Dostawa aparatu RTG analogowego typu Telekomando dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 738 ZP
Data ogłoszenia: 2015-07-20 godz: 10:59
Termin składania ofert: 2015-08-05 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-08-05 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Wojciech Gutowski - Pracownia Diagnostyki Obrazowej ( merytoryka) tel 15 843 33 35 w godz. 9.00-14.00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Dokumentacja projektowa dot. pomieszczeń RTG

4. Odpowiedzi na pytania

5.Wynik postępowania - unieważnienie


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM