Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Cykliczne dostawy artykułów mleczarskich dla potrzeb Magazynu Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 – lat od daty podpisania umowy

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 327 ZP/2014
Data ogłoszenia: 2014-03-11 godz: 07:37
Termin składania ofert: 2014-03-21 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-03-21 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Danuta Zając - Kierownik Działu Żywności i Żywienia
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ  + Formularz cenowy

3.Wynik postępowania - unieważnienie


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM