Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Realizacja w trybie „projektuj i buduj”, zadania pn.: „Roboty budowlane – wykończeniowe wraz z dostawą i montażem kolumn anestezjologicznych w pomieszczeniach przeznaczonych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: Spr. 770 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-07-04 godz: 14:34
Termin składania ofert: 2016-07-25 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2016-07-25 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: Z-ca Dyrektora ds. Adm. Eksploatacyjnych - mgr inż. Antoni Bochnak tel . 15 /843 32 10 w godz. 9.00 - 12.00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Blok operacyjny - Projekt

4. Diagnostyka obrazowa

5. I etap

6. II etap

7. PFU

8. Projekt Bud Zamienny OAiIT

9. Wybrane pytania i odpowiedzi część II

10. Wybrane pytania i odpowiedzi

11.Odpowiedzi na pytania

12. Odpowiedzi na pytania II

13.,Wynik postępowania - unieważniono

Uwagi dodatkowe
Z-ca Dyrektora ds. Adm. Eksploatacyjnych - mgr inż. Antoni Bochnak tel . 15 /843 32 10 w godz. 9.00 - 12.00 Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego- mgr inż. Stanisław Szymański tel. 15/ 843 32 84 w godz. 9.00 – 12.00

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM