Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

„Całodobowa i we wszystkie dni tygodnia obsługa Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w zakresie tankowania samochodów w paliwa płynne i gazowe w okresie 1 roku od podpisania umowy”.

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 140 ZP/2019
Data ogłoszenia: 2019-01-30 godz: 08:28
Termin składania ofert: 2019-02-08 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2019-02-08 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie formalnym: Agata Mazur, w zakresie merytorycznym: Wiesła
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ z załącznikami

3. Odpowiedzi na pytania

4. Odpowiedzi na pytania 2

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Ogłoszenie o wyniku - unieważnienie

Uwagi dodatkowe
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Wiesław Ludyjan e-mail : zam-publ@szpital-stw.com

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM