Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Całodobowe utrzymanie czystości i świadczenie transportu wewnątrzszpitalnego wraz z wykonywaniem usług towarzyszących w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie czterech lat, licząc od daty rozpoczęcia świadczenia usługi

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 464 ZP/2015
Data ogłoszenia: 2015-05-18 godz: 07:54
Termin składania ofert: 2015-07-10 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-07-10 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Antoni Bochnak - Z-ca Dyrektora ds. Adm. Eksploatacyjnych tel. 15/ 843 32 10 w godz. 9.00 - 14.00
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Opis przedmiotu zamówienia

4.Plany higieny

5.Kontrolki czystości

6.Zestawienie pomieszczeń

7.Powierzchnie -dane techniczne

8.Pismo - omyłka pisarska

9.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I

10.Odpowiedzi na pytania I

11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

12. Wynik postępowania - unieważnienie

Uwagi dodatkowe
Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert na dzień 10.07.2015r . Miejsce , godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian .

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM