Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Realizacja w trybie „projektuj i buduj”, zadania pn.: „Roboty budowlane – wykończeniowe wraz z dostawą i montażem kolumn anestezjologicznych w pomieszczeniach przeznaczonych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 492 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-05-18 godz: 09:01
Termin składania ofert: 2016-06-08 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2016-06-08 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Antoni Bochnak - tel . 15 /843 32 10 w godz. 9.00 - 12.00
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Blok operacyjny - projekt

4.Diagnostyka obrazowa

5.I etap

6.II etap

7.PFU

8.Projekt Bud.Zamienny

9.Wybrane Pytania i odpowiedzi ( dot.porzedniej procedury przetarowej- materiały pomocnicze)

10.Odpowiedzi na pytania

11.Wynik - unieważnione

Uwagi dodatkowe
Merytoryka: Z-ca Dyrektora ds. Adm. Eksploatacyjnych - mgr inż. Antoni Bochnak tel . 15 /843 32 10 w godz. 9.00 - 12.00 Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego- mgr inż. Stanisław Szymański tel. 15/ 843 32 84 w godz. 9.00 – 12.00 Sprawy formalne: Dział Zam. Publ. i Zaopatrzenia.- Agata Mazur tel. 15/ 843 3397 w godz. 9.00 - 12.00

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM