Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Budowa zintegrowanego systemu informatycznego jako część projektu:"Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informatyzacji Medycznej – PSIM"

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia:
Znak sprawy: Spr. 104 ZP/13
Data ogłoszenia: 2013-01-24 godz: 10:05
Termin składania ofert: 2013-03-27 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-03-27 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Adam Silenko - Informatyk 15 843 31 70
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Opis przedmiotu zamówienia  - Załaczniki od A do H

4. Odpowiedzi na Pytania I

5.Odwołanie I

Wezwanie do udziału w postępowaniu odwoławczym str. 1

Wezwanie do udziału w postepowaniu odwoławczym str 2

Kopia odwołania I

6.Odwołanie II

Wezwanie do udziału w postępowaniu odwoławczym

Kopia odwołania

7.Zmiany w projekcie umowy

8.SIWZ po zmianach i uzupełnieniu

9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

10. Odpowiedzi na Pytania II

11.Załącznik nr 10 do SIWZ

12. Doszczegółowienie Załącznika H pkt.3.31

Odwołanie III

13.Wezwanie do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia odwołania oraz kopia odwołania III

14 Zmiana terminu składania ofert , doszczegółowienie Załącznika nr 10

15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

16.Ogłoszenie o wyniku

17. Ogłoszenie o wyniku uwzględniajace orzeczenie KIO


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM