Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Dostosowanie pomieszczeń kuchni głównej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów; etap I – przebudowa pomieszczeń kuchni z wymianą instalacji wentylacji mechanicznej realizowane według procedury „Projektuj buduj”.

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 725 ZP/2017r
Data ogłoszenia: 2017-07-21 godz: 15:25
Termin składania ofert: 2017-08-16 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2017-08-16 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna:
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Umowa - Załacznik nr 7

4.Projekt budowlany - Tom II Bi0Z

5.Projekt budowlany - Tom III Architektura

6.Projekt budowlany - Tom V Konstrukcja

7.Projekt budowlany - Tom VI Wewnętrzne

8.Projekt budowlany - Tom VII Instalacje sanitarne

9.Projekt budowlany - Tom VIII Wentylacja

10.Odpowiedzi na pytania I

11. PFU - Kuchnia I - etap 

12.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( zmian terminu składania ofert )

13. Odpowiedzi na pytania II

14. Zestawienie zbiorcze ofert

15. Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie

Uwagi dodatkowe
UWAGA: Z uwagi na prowadzenie robót przy czynnych jednostkach szpitala bez możliwości wyłączenia ich z działalności medycznej zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Termin wizji lokalnej 28 lipca 2017 roku, godz.13:30. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Zamawiający informuje, że roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem przetargowym mają zostać zrealizowane w następującym wymaganym terminie: Deklarowany termin wykonania zamówienia od 80 dni do 100 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. Deklarowany termin wyłączenia z eksploatacji pomieszczeń kuchni zimnej i kuchni gorącej od 27 dni do 31 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Antoni Bochnak, Stanisław Szymański, Agata Mazur

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM