Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających w ramach realizacji zadania pod nazwą Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu Stalowej Woli jako element polepszenia świadczonych usług.

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: Spr. 25 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-01-09 godz: 07:15
Termin składania ofert: 2018-03-02 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2018-03-02 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: W zakresie formalnym: Agata Mazur ,merytorycznym: Antoni Bochnak, Stanisław Szymański
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ

3. Załącznik nr 3 - JEDZ

4. Załaczniki nr 7 A, B, C, D - Parametry techniczne modułów zasilających

5. Załącznik nr 10 - Wzór umowy

6. Załącznik nr 14 - STWOiR

7. Załącznik nr 15 - Przedmiary robót

8.  Załącznik nr 16a -Dokumentacja budowlana - BLOK

9. Załacznik nr 16b - Dokumentacja budowlana - STERYLIZACJA

10. Załacznik nr 16c - dokumentacja budowlana - BLOK ŁĄCZNIK

11. Załącznik nr 16d - Dokumentacja budowlana - PRO MORTE

12. Załącznik nr 16e - Dokumentacja  budowlana - BLOK ODPADY

13. Załącznik nr 16f - Dokumentacja budowlana - BLOK WYCIĄG z OAiIT

14. Załącznik nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osób na umowę o pracę

15. Odpowiedzi na pytania I

16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

17. SIWZ po zmianie ( zmiany zaznaczone kolorem czerwonym)

18. Załącznik nr 3 - JEDZ - po zmianie

19.  Załącznik nr 10 - UMOWA - po zmianie

20. Załącznik nr 7B - po zmianie

21. Załącznik nr 7D - po zmianie

22. Odpowiedzi na pytania II

23. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II - zmiana terminu wykonanania

24. SIWZ - po zmianie II

25. Odpowiedzi na pytania III

26. Zbiorcze zestaiwniw ofert

27. Ogłoszenie o wyniku - unieważnienie

Uwagi dodatkowe
ZMIANA TERMINU składania i otwarcia ofert 22.02.2018 r . Miejsce, godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA TERMINU II: termin składania ofert na dzień 02.03.2018 r godzina. 11:00 i otwarcia ofert na dzień 02.03.2018 r godzina 11:30 . Miejsce, składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM