Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych wykończeniowych w pomieszczeniach przeznaczonych na utworzenie nowoczesnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Pawilonie Diagnostyczno – Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – I etap

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: Spr.1278ZP/2013
Data ogłoszenia: 2013-12-03 godz: 14:34
Termin składania ofert: 2013-12-20 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-12-20 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zamówień i Zaopatrzenia - sprawy formalne; mgr inż. Stanisław Szymański -Ki
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3.Opis przedmiotu zamówienia w tym Załącznik PFU

Uwaga:

Do otwarcia plików 7z niezbędny jest program 7-zip, można go pobrać z TEJ STRONY .

4.Odpowiedzi na pytania

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

6.Odpowiedzi na Pytania II

7. Ogłoszenie o wyniku

8.Unieważnienie czynności wyboru oferty

9.Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM