Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

„Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 170 ZP/2020
Data ogłoszenia: 2020-02-07 godz: 13:14
Termin składania ofert: 2020-02-17 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2020-02-17 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: W zakresie formalnym Agata Mazur, w zakresie merytorycznym Krzysztof Wójcik
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

3. Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 3 - formularz cenowy

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM