Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb Laboratorium Serologii z Bankiem Krwi Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat od daty podpisania umowy.

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 999 ZP/2019
Data ogłoszenia: 2019-08-23 godz: 13:16
Termin składania ofert: 2019-09-02 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2019-09-02 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna:
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

3. Załącznik nr 3 do SIWZ

4. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM