Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

„Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 125 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-02-02 godz: 08:40
Termin składania ofert: 2018-02-16 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2018-02-16 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Krzysztof Wójcik
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załącznik nr 3 - formularz cenowy

4. Zbiorcze zestawienie ofert

5. Ogłoszenie o wyniku - unieważnienie

Uwagi dodatkowe
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Krzysztof Wójcik e-mail : zam-publ@szpital-stw.com

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM