Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa odczynników ,testów wraz z dzierżawą aparatury na potrzeby Pracowni Mikrobiologicznej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 1589 ZP/2020
Data ogłoszenia: 2020-12-21 godz: 08:27
Termin składania ofert: 2021-01-15 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2021-01-15 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: Agata Mazur
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Formularz Cenowy - Zał.nr 2 ( dot. zad. 1-3)

4.Paramtery tech. -opis przed. zam. - Zał.nr 3 ( dot.zad. nr 1)

5.Projekt UMOWY - zał.nr 8

6.Odpowiedzi na pytania I

7.Projekt UMOWY - Zał.nr 8 PO ZMIANACH

8.Odpowiedzi na pytania II

9.Odpowiedzi na pytania III

10.Informacja z otwarcia ofert (Kwota jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć)

11.WYNIK

Uwagi dodatkowe
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Agata Mazur 2) W zakresie merytorycznym: Marta Rokicka

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM