Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Przebudowa istniejącej instalacji wody lodowej dla potrzeb Pawilonu Diagnostyczno- Zabiegowego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 294 ZP/2020
Data ogłoszenia: 2020-03-06 godz: 11:31
Termin składania ofert: 2020-03-23 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2020-03-23 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: Agata Mazur
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.WZÓR  Umowy - Zał.nr 10

4.Roboty Elektryczne ( Przedmiary robót)

5.Roboty Sanitarne ( Przedmiary robót)

6.Informacja z Otwarcia Ofert

7. WYNIK  postępowania

Uwagi dodatkowe
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w dniu 12.03. 2020 o godz. 10:00 terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Miejsce spotkania: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 7 Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Agata Mazur 2) W zakresie merytorycznym: Jolanta Mazur,

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM