Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Budowa pomieszczeń Działu Analiz i Rozliczeń z NFZ w Pawilonie Diagnostyczno- Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: Spr. 1289 ZP/2014
Data ogłoszenia: 2014-11-27 godz: 13:10
Termin składania ofert: 2014-12-08 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2014-12-08 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna: Antoni Bochnak- Z-ca Dyr. ds Adm.-Ekspl. - tel 15/ 843 32 10 w godz 9:00 -12:00
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty.

3. Załączniki, projekt umowy.

4. Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, wytyczne wykonania i odbioru robót.

5. Ogłoszenie o wyniku.

Uwagi dodatkowe
Zaproszenie do udziału w konkursie ofert.Procedura poza ustawą Prawo zamówień publicznych.

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM