Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Budowa kotłowni gazowej z modułem kogeneracyjnym

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 814 ZP/14
Data ogłoszenia: 2014-07-29 godz: 12:07
Termin składania ofert: 2014-09-04 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-09-04 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zam. i Zaop. - sprawy formalne; mgr inż. Antoni Bochnak- Dyr. Admin. - Ekspl
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno - prawnym

3.Opis potrzeb i wymagań podmiotu publicznego

4. Profile zużycia energii elektrycznej 2013r.

5. Załacznik nr 4

6. Stacja Trafo - Załącznik nr 5

7. Warunki przyłączenia do sieci gazowej - Załącznik nr 7

8. Dane dotyczące zuzycia energii elektrycznej w 2013 roku z krokiem godzinowym

9. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu

10.Oświadczenie z art. 22 ust. 1  ustawy Pzp

11. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

12. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej na podstawie art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp

13. Zobowiazanie podmiotu trzeciego

14. Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach

15. Wykaz osób które bedą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

16. Wykaz wykonanych usług

17. Wykaz wykonanych robót budowlanych

18. Odpowiedzi na pytania I

 19. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Uwagi dodatkowe
Dialog konkurencyjny

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM