Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku od podpisania umowy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 312 ZP/2017
Data ogłoszenia: 2017-03-21 godz: 09:14
Termin składania ofert: 2017-04-28 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2017-04-28 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: formalnym: Magdalena Stasiak zam-publ@szpital-stw.com, merytorycznym: Iwona Kumięga zam-publ@szpital-stw.com
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ + załączniki

3. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy z parametrami

4. Załącznik nr 3 - JEDZ

5. Odpowiedzi na pytania

6. Zestawienie zbiorcze ofert i kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

7. Ogłoszenie o wyniku

8. Sprostowanie omyłki pisarskiej w zadaniu 34 (ogłoszenie o wyniku)


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM