Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

WYNIK POSTĘPOWANIA Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno - i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Wszczepu Rozruszników Serca przy Oddziale Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr 413ZP/2012
Data ogłoszenia: 2012-05-28 godz: 13:15
Termin składania ofert: 2012-05-11 godz: 00:00
Termin otwarcia ofert: 2012-05-11 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Elzbieta Pamuła Kierownik Działu Zam. Publicznych i Zaopatrzenia tel 15 843 32 01
Linki do dokumentów

Wynik postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Uwagi dodatkowe
Informacja o wyniku postępowania przetargowego

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM