Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy cewników balonowych i zestawów do ochrony dystalnej dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku od podpisania umowy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 810 ZP/2017
Data ogłoszenia: 2017-08-14 godz: 12:08
Termin składania ofert: 2017-09-26 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2017-09-26 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: Agata Mazur
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz cenowy

4. JEDZ

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I

6. SIWZ po zmianie I

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

8. SIWZ po zmianie II

9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III

10. SIWZ po zmianie III

11. Odpowiedzi na pytania

12. Zestawienie zbiorcze ofert

13. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM