Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

„Cykliczne dostawy leków na potrzeby Apteki Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 230 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-03-05 godz: 07:20
Termin składania ofert: 2018-04-12 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2018-04-12 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Alicja Procnal
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ z załącznikami

3. Formularz cenowy (opis przedmiotu zamówienia) - załącznik nr 2 do SIWZ

4. JEDZ- Załącznik nr 4 do SIWZ

5. Odpowiedzi  na pytania

6. Informacja z otwarcia ofert

7. Ogłoszenie o wyniku - część 1 z 2

8. Ogłoszenie o wyniku - część 2 z 2

9. Wybór oferty na podstawie art. 94 ust.3 ustawy Pzp


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM