Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa ambulansu typu C dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 760 ZP/2014
Data ogłoszenia: 2014-07-04 godz: 09:56
Termin składania ofert: 2014-07-14 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-07-14 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Antoni Bochnak -Z-ca Dyrektora ds. Adm. Eksploatacyjnych tel 15 /843 32 10
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Opis przedmiotu zam.- Zał.nr 1

4.Odpowiedzi na pytania nr 1

5.Odpowiedzi na pytania nr 2

6.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM