Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy jednorazowego zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą analizatora do automatycznego oznaczania OB dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 737 ZP/2020
Data ogłoszenia: 2020-07-01 godz: 09:08
Termin składania ofert: 2020-07-14 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2020-07-14 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: w zakresie formalnym: Agata Mazur, merytorycznym: M.Tutak
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zmówieniu

2. Siwz + Załączniki

3. Załacznik r 2 - Formularz cenowy

4. Załacznik nr 3 -Parametry

5. Załącznik nr 4 - Parametry

6. Załącznik nr 9 - wzór umowy

7. Odpowiedzi na pytania

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

9. SIWZ + Załaczniki po zmianie

10. Załacznik nr 9 - Wzór umowy - po odpowiedziach

11. Informacja z otwarci ofert

12. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM