Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy leków dla potrzeb Apteki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w Stalowej Woli w okresie 1 roku, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 927 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-12-09 godz: 09:19
Termin składania ofert: 2017-01-23 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2017-01-23 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Łokaj tel.15 843 33 67
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

4. Załącznik nr 3 - JEDZ

5. Odpowiedzi na pytania

6.Zmiana  do ogłoszenia

7. Zestawienie zbiorcze ofert

8. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM