Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy podłóż mikrobiologicznych , testów identyfikacyjnych ,immunoenzymatycznych i serologicznych oraz krążków antybiogramowych wraz z dzierżawą analizatora, klimatyzatorów i witryny chłodniczej dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat , licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 263 ZP 2013
Data ogłoszenia: 2013-02-21 godz: 12:45
Termin składania ofert: 2013-03-08 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-03-08 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż Elżbieta Pamuła 15/843 32 01
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Fomularz cenowy - Załącznik nr 1

4.Odpowiedzin na pytania

5.Ogłoszenie o wyniku postepowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM